Tarife

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” încasează contravaloarea serviciilor medicale în următoarele situaţii:

  • pentru servicii medicale efectuate la cerere (pentru pacienţii asiguraţi şi neasiguraţi);
  • pentru servicii medicale care nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru pacienţii asiguraţi şi neasiguraţi.
Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif aprobat

(lei)

I. Servicii medicale paraclinice
1 Examen radioscopic pulmonar cu film developare umedă

47,00

2 Examen radioscopic abdominal cu film developare umedă

40,00

3 Radiografie stern cu film developare umedă

60,00

4 Radiografie craniu cu film developare umedă

63,00

5 Radiografie craniu-incidenţă specială cu film developare umedă

60,00

6 Radiografie coloană cervicală C1, C2, cu film developare umedă

49,00

7 Radiografie coloană cervicală cu film developare umedă

65,00

8 Radiografie coloană dorsală cu film developare umedă

61,00

9 Radiografie coloană lombară cu film developare umedă

70,00

10 Radiografie sacru şi coccis cu film developare umedă

62,00

11 Radiografie bazin AP cu film developare umedă

63,00

12 Radiografie articulaţii sacro-iliace incidenţă oblică cu film developare umedă

75,00

13 Radiografie omoplat cu film developare umedă

58,00

14 Radiografie claviculă cu film developare umedă

65,00

15 Radiografie claviculă comparativ, cu film developare umedă

80,00

16 Radiografie articulaţie scapulo-humerală cu film developare umedă

65,00

17 Radiografie humerus cu film developare umedă

65,00

18 Radiografie cot cu film developare umedă

55,00

19 Radiografie antebraţ cu film developare umedă

60,00

20 Radiografie articulaţie pumn cu film developare umedă

55,00

21 Radiografie scafoid cu film developare umedă

55,00

22 Radiografie mână cu film developare umedă

55,00

23 Radiografie articulaţie coxo-femurală cu film developare umedă

66,00

24 Radiografie femur cu film developare umedă

75,00

25 Radiografie genunchi cu film developare umedă

60,00

26 Radiografie rotulă incidenţă axială cu film developare umedă

55,00

27 Radiografie gambă cu film developare umedă

75,00

28 Radiografie articulaţie gleznă cu film developare umedă

55,00

29 Radiografie picior cu film developare umedă

60,00

30 Radiografie calcaneu incidenţă axială cu film developare umedă

50,00

31 Radiografie cardio-pulmonară PA cu film developare umedă

50,00

32 Radiografie cardio-pulmonară profil cu film developare umedă

45,00

33 Examen esofag cu film developare umedă

55,00

34 Examen radioscopic + radiografic eso-gastro-duodenal cu film developare umedă

75,00

35 Examen urmărire tranzit intestinal cu film developare umedă

150,00

36 Examen irigografic cu film developare umedă

150,00

37 Radiografie renală directă cu film developare umedă

60,00

38 Histerosalpingografie cu film developare umedă

75,00

39 Radiografie deget mână/picior cu film developare umedă

50,00

40 Radiografie calcaneu profil cu film developare umedă

50,00

41 Radiografie abdominală directă cu film developare umedă

60,00

42 Radiografie stern cu CD-R

60,00

43 Radiografie craniu cu  CD-R

63,00

44 Radiografie craniu-incidenţă specială cu  CD-R

60,00

45 Radiografie coloană cervicală C1, C2, cu  CD-R

49,00

46 Radiografie coloană cervicală  CD-R

65,00

47 Radiografie coloană dorsală cu  CD-R

61,00

48 Radiografie coloană lombară cu  CD-R

70,00

49 Radiografie sacru şi coccis cu  CD-R

62,00

50 Radiografie bazin AP cu  CD-R

63,00

51 Radiografie articulaţii sacro-iliace incidenţă oblică cu  CD-R

75,00

52 Radiografie omoplat cu  CD-R

58,00

53 Radiografie claviculă cu  CD-R

65,00

54 Radiografie claviculă comparativ, cu  CD-R

80,00

55 Radiografie articulaţie scapulo-humerală cu  CD-R

65,00

56 Radiografie humerus cu  CD-R

65,00

57 Radiografie cot cu  CD-R

55,00

58 Radiografie antebraţ cu  CD-R

60,00

59 Radiografie articulaţie pumn cu  CD-R

55,00

60 Radiografie scafoid cu  CD-R

55,00

61 Radiografie mână cu  CD-R

55,00

62 Radiografie articulaţie coxo-femurală cu  CD-R

66,00

63 Radiografie femur cu  CD-R

75,00

64 Radiografie genunchi cu  CD-R

60,00

65 Radiografie rotulă incidenţă axială cu  CD-R

55,00

66 Radiografie gambă cu  CD-R

75,00

67 Radiografie articulaţie gleznă cu  CD-R

55,00

68 Radiografie picior cu  CD-R

60,00

69 Radiografie calcaneu incidenţă axială cu  CD-R

50,00

70 Radiografie cardio-pulmonară PA cu  CD-R

50,00

71 Radiografie cardio-pulmonară profil cu  CD-R

45,00

72 Examen esofag cu  CD-R

55,00

73 Examen radioscopic + radiografic eso-gastro-duodenal cu  CD-R

75,00

74 Examen urmărire tranzit intestinal cu  CD-R

150,00

75 Examen irigografic cu  CD-R

150,00

76 Radiografie renală directă cu  CD-R

60,00

77 Histerosalpingografie cu  CD-R

75,00

78 Radiografie deget mână/picior cu  CD-R

50,00

79 Radiografie calcaneu profil cu  CD-R

50,00

80 Radiografie abdominală directă cu  CD-R

60,00

81 Radiografie stern cu film developare uscată

70,00

82 Radiografie craniu cu film developare  uscată

73,00

83 Radiografie craniu-incidenţă specială cu film developare  uscată

70,00

84 Radiografie coloană cervicală C1, C2, cu film developare  uscată

60,00

85 Radiografie coloană cervicală cu film developare  uscată

75,00

86 Radiografie coloană dorsală cu film developare  uscată

70,00

87 Radiografie coloană lombară cu film developare  uscată

80,00

88 Radiografie sacru şi coccis cu film developare  uscată

72,00

89 Radiografie bazin AP cu film developare  uscată

75,00

90 Radiografie articulaţii sacro-iliace incidenţă oblică cu film developare  uscată

85,00

91 Radiografie omoplat cu film developare  uscată

68,00

92 Radiografie claviculă cu film developare  uscată

75,00

93 Radiografie claviculă comparativ, cu film developare  uscată

90,00

94 Radiografie articulaţie scapulo-humerală cu film developare  uscată

75,00

95 Radiografie humerus cu film developare  uscată

75,00

96 Radiografie cot cu film developare  uscată

65,00

97 Radiografie antebraţ cu film developare  uscată

70,00

98 Radiografie articulaţie pumn cu film developare  uscată

65,00

99 Radiografie scafoid cu film developare  uscată

65,00

100 Radiografie mână cu film developare  uscată

65,00

101 Radiografie articulaţie coxo-femurală cu film developare  uscată

76,00

102 Radiografie femur cu film developare  uscată

85,00

103 Radiografie genunchi cu film developare umedă

70,00

104 Radiografie rotulă incidenţă axială cu film developare  uscată

65,00

105 Radiografie gambă cu film developare  uscată

85,00

106 Radiografie articulaţie gleznă cu film developare  uscată

65,00

107 Radiografie picior cu film developare  uscată

70,00

108 Radiografie calcaneu incidenţă axială cu film developare  uscată

60,00

109 Radiografie cardio-pulmonară PA cu film developare  uscată

60,00

110 Radiografie cardio-pulmonară profil cu film developare  uscată

55,00

111 Examen esofag cu film developare  uscată

65,00

112 Examen radioscopic + radiografic eso-gastro-duodenal cu film developare  uscată

85,00

113 Examen urmărire tranzit intestinal cu film developare  uscată

160,00

114 Examen irigografic cu film developare  uscată

170,00

115 Radiografie renală directă cu film developare  uscată

70,00

116 Histerosalpingografie cu film developare  uscată

85,00

117 Radiografie deget mână/picior cu film developare  uscată

60,00

118 Radiografie calcaneu profil cu film developare  uscată

60,00

119 Radiografie abdominală directă cu film developare  uscată

70,00

120 CT craniu nariv

132,00

121 CT gât nativ

144,00

122 CT coloană (segment) nativ

132,00

123 CT torace nativ

175,00

124 CT cord scor calciu

179,00

125 CT abdomen nativ

175,00

126 CT pelvis nativ

175,00

127 CT bazin nativ

175,00

128 CT membre nativ

155,00

129 CT craniu cu substanţă de contrast

375,00

130 CT gât cu substanţă de contrast

375,00

131 CT torace cu substanţă de contrast

450,00

132 Angiocoronarografie CT cu substanţă de contrast

700,00

133 CT abdomen cu substanţă de contrast

422,00

134 CT pelvis cu substanţă de contrast

422,00

135 CT coloană segment cu substanţă de contrast

434,00

136 CT membre cu substanţă de contrast

434,00

137 CT abdomen şi pelvis cu substanţă de contrast

647,00

138 CT  abdomen, pelvis şi craniu cu substanţă de contrast 895,00
139 CT abdomen şi craniu cu substanţă de contrast 670,00
140 CT abdomen, pelvis şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 883,00
141 CT abdomen şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 659,00
142 CT abdomen, craniu şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 907,00
143 CT abdomen, craniu şi gât cu substanţă de contrast 918,00
144 CT abdomen, pelvis, craniu şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 1.131,00
145 CT craniu şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 612,00
146 CT craniu şi gât cu substanţă de contrast 623,00
147 CT torace, abdomen şi pelvis cu substanţă de contrast 899,00
148 CT torace şi abdomen cu substanţă de contrast 675,00
149 CT torace, abdomen şi craniu cu substanţă de contrast 923,00
150 CT torace, abdomen, pelvis şi craniu cu substanţă de contrast 1.147,00
151 CT torace şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 687,00
152 CT torace, craniu şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 935,00
153 CT torace şi craniu cu substanţă de contrast 698,00
154 CT torace, abdomen şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 911,00
155 CT torace, abdomen, pelvis şi coloană (segment) cu substanţă de contrast 1.135,00
156 CT torace şi gât cu substanţă de contrast 698,00
157 CT torace, abdomen şi gât cu substanţă de contrast 923,00
158 CT torace, abdomen, pelvis şi gât cu substanţă de contrast 1.147,00
159 CT torace, abdomen, craniu şi coloană cu substanţă de contrast 1.159,00
160 CT torace, craniu şi gât cu substanţă de contrast 946,00
161 CT torace, pelvis şi craniu cu substanţă de contrast 923,00
162 IRM cerebral nativ 450,00
163 IRM cerebral + angio nativ 600,00
164 IRM orbită nativ 450,00
165 IRM nervi cranieni nativ 450,00
166 IRM gât nativ 450,00
167 IRM angio vase gât nativ 450,00
168 IRM coloană (cervicală/toracală/lombară) nativ 450,00
169 IRM abdomen (ficat/căi biliare/splină/pancreas/glande suprarenale/rinichi) nativ 450,00
170 IRM  pelvis nativ 450,00
171 IRM mână/picior nativ 450,00
172 IRM articulaţii (sacroiliace/coxofemurale/genunchi/umăr/cot/gleznă/ pumn) nativ 450,00
173 IRM sâni nativ 450,00
174 IRM cerebral cu substanţă de contrast 720,00
175 IRM cerebral + angio cu substanţă de contrast 800,00
176 IRM hipofiză/orbită/nervi cranieni cu substanţă de contrast 720,00
177 IRM gât cu substanţă de contrast 720,00
178 IRM coloană (cervicală/toracală/lombară) cu substanţă de contrast 720,00
179 IRM abdomen (căi biliare/splină/pancreas/glande suprarenale/rinichi) cu substanţă de contrast 720,00
180 IRM ficat cu substanţă de contrast Primovist 1.860,00
181 IRM pelvis cu substanţă de contrast 720,00
182 IRM articulaţii (sacroiliace/coxofemurale/genunchi umăr/cot/gleznă/pumn) cu substanţă de contrast 720,00
183 IRM  mână/picior cu substanţă de contrast 720,00
184 IRM abdomen+colangio cu substanţă de contrast 900,00
185 IRM sâni cu substanţă de contrast 720,00
186 Ecografie generală 135,00
187 Ecografie abdominală 75,00
188 Ecografie pelvis 75,00
189 Ecografie tiroidiană 67,00
190 Ecografie testiculară 114,00
191 Ecografie axilară 80,00
192 Ecografie părţi moi 114,00
193 Scintigrafie cu hematii marcate, hemoragii gastro-intestinale , muga 545,00
194 Scintigrafie  mibi (miocardică de perfuzie, mamară, paratiroidiană) 953,00
195 Scintigrafie myoview(miocrdică de perfuzie, mamară, paratiroidiană) 953,00
196 Scintigrafie osoasă 459,00
197 Scintigrafie pulmonară de perfuzie 498,00
198 Scintigrafie tiroidiană 450,00
199 Scintigrafie renală 545,00
200 Scintigrafie glande salivare 450,00
201 Scintigrafie diverticul meckel 450,00
202 Scintigrafie cerebrală 1.214,00
203 Administrare controlată de izotopi pentru terapie radionuclidică 123,00
204 Limfoscintigrafie 589,00
205 Proteine totale serice 18,00
206 Hemoglobina glicată 20,00
207 CK MB 41,00
208 Albumină 18,00
209 Uree serică 19,00
210 Acid uric seric 19,00
211 Creatinină serică 18,00
212 Bilirubină totală serică 19,00
213 Bilirubină directă serică 19,00
214 Glucoză serică ( glicemie ) 19,00
215 Colesterol total seric 19,00
216 HDL colesterol 19,00
217 Trigliceride serice 20,00
218 LDH lactatohidrogenază 19,00
219 TGP/ALT alaninaminotransferază 18,00
220 TGO/AST aspartataminotrasferază 18,00
221 CK creatinfosfokinază 21,00
222 GGT gamaglutamiltranspeptidază 19,00
223 Fosfatază alcalină 19,00
224  Alfa amilază 22,00
225 Ionogramă serică (sodiu şi potasiu) 20,00
226 Calciu total seric 18,00
227 Calciu ionic seric 18,00
228 Magneziu 21,00
229 Fier 21,00
230 Identificarea bacteriilor. Teste primare. Sensibilitate la bacitracină 13,00
231 Identificarea bacteriilor. Teste primare. Sensibilitate la optochin 19,00
232 Identificarea bacteriilor. Teste suplimentare. Identificare cu truse latex 14,00
233 Identificarea bacteriilor. Teste suplimentare. Stripuri de identificare cu citire vizuală 45,00
234 Antibiograma difuzimetrică 30,00
235 Examen bacteriologic  lichide de puncţie: pleural, pericardic, articular, colectii purul, lcr 23,00
236 Examen bacteriologic al sputei 23,00
237 Examen bacterilogic al secreţiei otice 23,00
238 Examen bacteriologic al secreţiei vaginale 23,00
239 Examen bacteriologic al secreţiei uretrale 23,00
240 Examen bacteriologic secreţie conjunctivală 23,00
241 Examen bacteriologic secreţii traheo bronşice 23,00
242 Examen microscopic al frotiului colorat 16,00
243 Examen micologic 16,00
244 Antifungigramă difuzimetrică 26,00
245 LCR numărătoare elemente 18,00
246 Hemocultura examen bacteriologic 54,00
247 Examen bacteriologic al lichidului spermatic sau prostatic 20,00
248 Examen bacteriologic secreţii plagă 20,00
249 Urocultură 17,00
250 Examen bacteriologic vârf cateter 8,00
251 Exudatul nazal. Cultură 16,00
252 Examen bacteriologic al exudatului  faringian 16,00
253 Hemoleucogramă automată cu minimum 22 parametri 17,00
254 Numărătoare reticulocite – coloraţie supravitală 10,00
255 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-Giemsa) 20,00
256 Medulograma 65,00
257 VSH 5,00
258 Determinare grup sanguin A, B, 0 13,00
259 Determinare grup sanguin RH 9,00
260 Timp de protrombina pt – fibrinogen derivat 17,00
261 Timp parţial de tromboplastina APTT 23,00
262 D DIMERI 126,00
263 ATC ANTI – mycobacterium tuberculosis 24,00
264 Procalcitonina (test imunocromatografic) 83,00
265 Troponina – i (test imunocromatografic) 15,00
266 Antigen carcinoembrionar CEA 47,00
267 Feritina 47,00
268 Insulina 47,00
269 ΒHCG 47,00
270 TSH 21,00
271 T4 liber 21,00
272 T3 total 21,00
273 T4 total 21,00
274 ATPO 57,00
275 Antitireoglobulina (ANTITG) 57,00
276 Determinarea cantitativă a imunoglobulinelor serice: IGE TOTALE 27,00
277 C.I.C. (complexe imune circulante) Metoda Elisa 30,00
278 Anticorpi Antinucleari (AAN) 34,00
279 Anticorpi ANTI ADNDS 30,00
280 Anticorpi ANTI ADNSS 32,00
281 Anticorpi ANTI RO 28,00
282 Anticorpi ANTI RNP 28,00
283 PSA total 24,00
284 FREE PSA 24,00
285 Hormonul Luteinizant LH 39,00
286 Hormonul Foliculinostimulant FSH 39,00
287 Prolactina 50,00
288 Estradiol 44,00
289 Progesteron 44,00
290 Testosteron 44,00
291 Cortizol 53,00
292 AC ANTIHIV 1 + 2 42,00
293 AG HBS 35,00
294 ATC ANTI HBE 56,00
295 ATC ANTI HCV 66,00
296 ALFA Fetoproteina AFP 18,00
297 CA 19 – 9 47,00
298 CA 125 47,00
299 CA 15 – 3 47,00
300 Anticorpi ANTI Mitocondriali (AMA) 34,00
301 Anticorpi ANTI LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi) 34,00
302 Anticorpi ANTI LA 33,00
303 Anticorpi ANTI HISTONE 41,00
304 Anticorpi ANCA -MPO 32,00
305 Anticorpi ANCA-PR3 33,00
306 Anticorpi ANTI CCP 42,00
307 VDRL 17,00
308 RPR 9,00
309 TPHA 15,00
310 ASLO determinare semicantitativă 12,00
311 Proteina C reactivă determinare semicantitativă 11,00
312 Crioglobuline determinare calitativă 6,00
313 Factor reumatoid determinare semicantitativă 10,00
314 Examen complet urină (sumar + sediment) 18,00
315 Sediment urinar cantitativ (ADDIS) 16,00
316 Dozarea proteinelor urinare 7,00
317 Dozarea hidraţilor de carbon (GLUCOZĂ) 8,00
318 Dozarea ureei urinare 8,00
319 Dozarea amilazei in urina 11,00
320 Dozarea creatininei in urina 8,00
321 Hemoragii oculte 25,00
322 Examen coproparazitologic 14,00
323 Examen microscopic picătură groasă, colorată MGG/echivalenţi rapizi 19,00
324 Test elisa pentru detectarea anticorpilor specifici. Toxoplasma Gondii IGM 24,00
325 Test elisa pentru detectarea anticorpilor specifici. Toxoplasma Gondii IGG 23,00
326 Test elisa pentru detectarea anticorpilor specifici. Echinococus IGG 23,00
327 Test elisa pentru detectarea anticorpilor specifici. Helicobacter Pylori IGG 41,00
328 Examen histopatologic procedură completă HE (1-3 blocuri) 130,00
329 Diagnostic histopatologic pe lamă 30,00
330 Citodiagnostic prin incizii la parafină 100,00
331 Citodiagnostic lichid de puncţie 80,00
332 Examen citologic cervico-vaginal Babeş -Papanicolau 40,00
333 Examen intraoperator pe secţiuni la gheaţă 95,00
II.  

Cabinete şi secţii cu paturi

 1 Cazare pe zi în rezervă condiţii standard (exclusiv hrana) 30,00
 2 Cazare pe zi în rezervă cu grad sporit de confort (exclusiv hrană) 120,00
 3 Tarif pe zi de spitalizare continuă pentru sectii chirurgicale( decont cheltuieli ) 373,07
 4 Tarif pe zi de spitalizare continuă pentru sectii medicale ( decont cheltuieli ) 331,73
 5 Tarif pe zi de spitalizare continuă pentru sectii A.T.I. ( decont cheltuieli ) 689,35
 6 Consultaţie iniţială 50,00
 7 Consultaţie de control 40,00
 8 Examen clinic general medicina muncii 35,00
 9 Examen clinic general medicina muncii (inclusiv eliberarea adeverinţei medicale) 50,00
 10 Control medical periodic al funcţionarilor publici (inclusiv demnitari) 142,00
 11 Controlul medical periodic al funcţionarilor publici (inclusiv demnitari), dacă lucrează peste orele de program (noaptea) 226,50
 12 Certificat medical tip A5  

50,00

 13 Certificat medical prenupţial – pentru o singură persoană (include analize de laborator şi radiografie cardio-pulmonară)  

210,00

 

 14 Adeverinţă medicală 15,00
 15 Fişă medicală auto 100,00
 16 Fişă medicală pentru angajare în reţeaua civilă 100,00
 17 Fişă medicală conducere ambarcaţiuni cu motor 100,00
 18 Fişă medicală port armă 150,00
 19 Recoltare glicemie pe glucotest 10,00
 20 Determinare rapidă a corpilor cetonici urinari 15,00
 21 Screening microalbuminurie 15,00
 22 Efectuarea testului de toleranţă orală la glucoză 30,00
 23 Instruirea pentru automonitorizarea glicemiei 20,00
 24 Instruirea cu privire la autoadministrarea insulinei 15,00
 25 Măsurarea TA 5,00
 26 Interpretare ECG 5,00
 27 Interpretare fund de ochi 5,00
 28 Reeducare dietă 15,00
 29 Administrare tratament intramuscular 12,00
 30 Vaccinări 12,00
 31 Consiliere psihiatrică nespecifică pentru pacienţi 72,00
 32 Examen psihologic clinic 48,00
 33 Evaluare psihologică cu aviz de specialitate 62,00
 34 Psihoterapie individuală şi consiliere 33,00
 35 Consiliere psihoterapie familială sau de grup 62,00
 36 EKG – interpretare 29,00
 37 Holter pentru înregistrat TA 66,00
 38 Mică intervenţie chirurgicală 109,00
 39 Schimbat pansament 55,00
 40 Scoaterea firelor după o intervenţie chirurgicală 40,00
 41 Spirometrie 36,00
 42 Spirometrie cu bronhodilatator 55,00
 43 Aspiraţii ureche şi alte tratamente 59,00
 44 Cauterizare pată vasculară nas 57,00
 45 Extracţii corpi străini nas/urechi 69,00
 46 Fibroscopie ORL 39,00
 47 Puncţie sinusală, lavaj, tratament local 70,00
 48 Incizie flegmon periamigdalian 65,00
 49 Incizie hematom sept nazal 64,00
 50 Infiltraţii substanţe anestezice/antiinflamatoare 67,00
 51 Insuflaţii tubulare 67,00
 52 Redresarea piramidei nazale 60,00
 53 Spălături auriculare 1 ureche/ambele urechi 48,00
 54 Suturi plăgi superficiale 91,00
 55 Tratament abcese şi flegmoane 58,00
 56 Schimbare pansament 48,00
 57 Scoaterea firelor după o intervenţie neurochirurgicală 58,00
 58 Pansament plagă 106,00
 59 Extracţie corp străin 154,00
 60 Infiltraţii paraventriculare cu anestezice şi/sau antiinflamatoare 62,00
 61 Blocaj rădăcină nervoasă/nerv periferic 113,00
 62 Tratament local al plăgii cutanate 179,00
 63 Kinetoterapie individuală 24,00
 64 Angiocheratoame 80,00
 65 Angiocheratom/leziune 80,00
 66 Condiloame/leziuni 80,00
 67 Epiteliom bazocelular 80,00
 68 Excizii 80,00
 69 Granulom piocenic diferite localizări 51,00
 70 Keratoză seboreică/leziune 78,00
 71 Keratoze actinice 78,00
 72 Lentigo simplex 78,00
 73 Molluscum pendulum/leziune 78,00
 74 Nevi acronici 78,00
 75 Papiloame, molluscum contagiosum/leziuni 78,00
 76 Papula fibroasă a nasului/leziune 78,00
 77 Siringoame 78,00
 78 Spider angiom/leziune 78,00
 79 Tratament dermatologic 78,00
 80 Verucă plantată 78,00
 81 Verucă vulcară 78,00
 82 Xantelasme 78,00
 83 Chist sebaceu 78,00
 84 Furuncul 78,00
 85 Hidrosadeniţă 78,00
 86 Histiocitofibroame 78,00
 87 Epiteliom spinocelular 78,00
 88 Drenaj canal lacrimal 69,00
 89 Examen fund de ochi 50,00
 90 Extragere corp străin 78,00
 91 Injecţie subconjunctivală 72,00
 92 Tonometrie 55,00
 93 Mică intervenţie chirurgicală 186,00
 94 Schimbare pansament 61,00
 95 Consultaţie medicină de familie 15,00
 96 Esogastroduodenoscopie diagnostică 120,00
 97 Colonoscopie diagnostică 156,00
 98 Rectosigmoidoscopie diagnostică 137,00
 99 Ecoendoscopie diagnostică 247,00
 100 Bandare varice esofagiene (fără set de bandare) 154,00
 101 Bandare varice esofagiene (cu set de bandare) 1.070,00
 102 Polipectomie endoscopică digestivă superioară 299,00
 103 Polipectomie endoscopică digestivă inferioară 325,00
 104 Ecoendoscopie cu puncţie biopsie ghidată ecoendoscopic (fără contravaloare ac de puncţie ghidată) 439,00
 105 Ecoendoscopie cu puncţie biopsie ghidată ecoendoscopic (cu contravaloare ac de puncţie ghidată) 1.084,00
 106 Extracţie endoscopică de corpi străini 264,00
 107 Ligaturi de hemoroizi cu protoscopul intervenţional 166,00
 108 Rezecţie mucozală 282,00
 109 Dilataţia stenozelor de tub digestiv (achalazie, tumori stenozate şi inoperabile) şi/sau amplasare de stenturi 270,00
 110 Colangiopancreatografie endoscopică retrogradă 1.091,00
 111 Ecoendoscopia terapeutică ca injectare ecoghidată şi/sau chistogastromie (fără contravaloare ac de puncţie) 470,00
 112 Ecoendoscopia terapeutică ca injectare ecoghidată şi/sau chistogastromie (cu contravaloare ac de puncţie) 1.115,00
Examinarea intestinului subţire cu videocapsulă  (fără videocapsulă+ dispozitive lipire) 245,00
 113 Examinarea intestinului subţire cu videocapsulă (cu videocapsulă+ dispozitive lipire) 2.644,00
 114 Examinarea intestinului subţire cu enteroscopul 380,00
 115 Sedare 82,00
 116 Analgosedare cu respiraţie spontană 162,00
 117 Osteodensiometrie dexa 90,00
 118 Test de efort bicicletă 170,00
 119 Ecografie de artere renale 120,00
 120 Ecografie arterială  membre inferioare 150,00
 121 Monitorizare holtar 110,00
 122 Monitorizare T.A. /24ore 90,00
 123 Electrocardiogramă standard 30,00
 124 Măsurarea compoziţiei corporale prin bioimpedanţă 80,00
 125 Ecocardiografie de efort 220,00
 126 Ecografie cardiacă 110,00
 127 Ecografie cardică transesofagiană 180,00
 128 Ecografie carotido-vertebrală 112,00
 129 Ecografie venoasă membre inferioare 140,00
 130 Recoltare probe biologice 49,00
 131 Injecţie intravenoasă 18,00
 132 Injecţie intramusculară 7,00
 133 Perfuzie intravenoasă 22,00
 134 Examen spută provocată 67,00
 135 Toracenteză exploratorie 50,00
 136 Toracenteză evacuatorie 91,00
 137 Introducerea în pleură a unor medicamente sau alte substanţe în scope terapeutic 93,00
 138 Fibrobronhoscopie cu examinare în autofluorescenţă 256,00
 139 Examinare bronhoscopică cu biopsie transbronşică parenchimatoasă sau ganglionară 234,00
 140 Fibrobronhoscopie cu aspirat bronşic şi/sau biopsie bronşică 220,00
 141 Fibrobronhoscopie cu lavaj bronşic 232,00
 142 Fibrobronhoscopie cu hemostază pentru hemoptizii 232,00
 143 Electrocardiogramă 25,00
 144 Spirometrie cu test de efort 100,00
 145 Spirometrie cu test de efort şi test bronhodilatator 147,00
 146 Spirometrie cu test bronhomotor (dilataţie) 60,00
 147 Spirometrie simplă 45,00
 148 Transfer gazos prin membrană alveolo-capilară 65,00
 149 Pletismografie cu test bronhodilatator 107,00
 150 Determinarea presiunilor musculare respiratorii 66,00
 151 Aerosoloterapie/şedinţă 60,00
 152 Oxigenoterapie 14,00
 153 Clismă evacuatorie 65,00
 154 Poligrafie diagnostică 200,00
 155 Titrare 200,00
 156 Ventilaţie noninvazivă 202,00
 157 TENS 17,00
 158 Curent diadinamic 8,00
 159 Curent interferenţial 15,00
 160 Aplicaţii parafină 15,00
 161  Galvanizare 16,00
 162 Manipulări articulaţii periferice 20,00
 163 Unde scurte 8,00
 164 Ultrasunete 9,00
 165 Magnetodiaflux 16,00
 166 Laser 10,00
 167 Kinetoterapie parţială 35,00
 168 Kinetoterapie cu aparatură specială -bicicletă 11,00
 169 Hidrokinetoterapie individuală 39,00
 170 Hidrokinetoterapie parţială 39,00
 171 Tracţiuni 10,00
 172 Linf masaj 23,00
 173 Masaj regional 22,00
 174 Masaj segmentar 7,00
 175 Kinetoterapie cu aparatură specială -covor rulant 31,00
 176 Kinetoterapie individuală 43,00
 177 Băi galvanice 8,00
 178 Băi stanger 8,00
 179 Stimulare cu impulsuri exponenţiale 7,00
 180 Stimulare electrică funcţională 7,00
 181 Duş subacual 8,00
 182 Masaj reflex 6,00
 183 Ecografie transvaginală 64,00
 184 Recoltare secreţie vaginală + recoltare citologie 10,00
 185 Examen ginecologic 50,00
 186 Anemizare cornete 74,00
 187 Puncţie sinus maxilar 125,00
 188 Cauterizare pată vasculară 76,00
 189 Intervenţie sinechie septo-turbinară 127,00
 190 Recoltare secreţii nazale, exudat faringian, secreţii auriculare 21,00
 191 Incizie, drenaj hematom/abces septal 129,00
 192 Scos fire plagă 21,00
 193 Spălătură auriculară unilaterală/bilaterală 21,00
 194 Ablaţie polip auricular 86,00
 195 Audiogramă tonală liminară 48,00
 196 Timpanogramă 23,00
 197 Nazofaringolaringofibroscopie cu fibroscop flexibil 78,00
 198 Endoscopie nazală cu optică rigidă 78,00
 199 Electrocohleografie cu electrod transtimpanal 87,00
 200 Extracţie corp străin intranazal/faringian/auricular 65,00
 201 Aerosoli/sedinţă 12,00
 202 Extragere aerator transtimpanal 18,00
 203 Toaletă plagă superficială 62,00
 204 Miringotomie unilaterală/bilaterală 66,00
 205 Amigdalectomie 434,00
 206 Biopsie cavum-endoscopie 245,00
 207 Rinoplastie 533,00
 208 Deviaţie sept nazal 476,00
 209 Cauterizare cornete 122,00
 210 Vegetaţii adenoide 364,00
 211 Miringoplastie 563,00
 212 Timpanoplastie 633,00
 213 Otoscleroză 382,00
 214 Osiculoplastie 477,00
 215 Biopsie leziuni suspecte în sfera ORL 104,00
 216 Turbinoplastie 218,00
 217 Laserterapie-cicatrice hipertrofică şi cheloide 150,00
 218 Laser cutera limelaight-IPL 10/10 cm 100,00
 219 Laser Cutera Pears YSGG 1.000,00
 220 Laser Cutera Titan 1.000,00
 221 Laser Cutera Genesis/zonă anatomică 200,00
 222 Tratament laser leziuni vasculare cutera (rozacee, port vine stain, spider angioma, angioame botrimicom)/puls tratament Laser Leziuni Vasculare Cutera 10,00
 223 (Rozacee, port vine stain, spider angioma, angioame botrimicom)/şedinţă 300,00
 224 Dermatoscopie generală (fără înregistrare computrizată) 50,00
 225 Excizie tumori maligne sub 1,5 cm 200,00
 226 Excizie tumori maligne peste 1,5cm simplă 250,00
 227 Excizie tumori maligne peste 1,5 cm (reconstrucţie + lambou sau grefă) 1.000,00
 228 Microdermabraziune 100,00
 229 Epilare laser (hirutism, hipertricoză, hidrosadenită, chist pilonidal, etc.) bărbie 100,00
 230 Epilare laser (hirutism, hipertricoză, hidrosadenită, chist pilonidal, etc.) întreaga faţă 200,00
 231 Epilare laser (hirutism, hipertricoză, hidrosadenită, chist pilonidal, etc) axile 200,00
 232 Peeling chimic alte afecţiuni (tegument fotoagresat/melasmă) TCA 20% 200,00
 233 Peeling chimic alte afecţiuni (xantalasme) TCA 70%/ şedinţă 150,00
 234 Peeling chimic acnee sau alte afecţiuni/sesiune 150,00
 235 Dermatoscopie 50,00
 236 Examen Lampă Wood 15,00
 237 Efectuarea tratamentului PUVA, UVB/şedinţă 15,00
 238 Ablaţie Rinofimă Laser CO2 1.000,00
 239 Ablaţie Laser Fracţionat CO2-toată faţa 1.000,00
 240 Ablaţie Laser Fracţionat CO2-unitate cosmetică 300,00
 241 Laserterapie CO2 verucă/leziune 100,00
 242 Laserterapie CO2 papilom cutanat/leziune 50,00
 243 Laserterapie CO2 keratoză seboreică/ alte tumori benigne sau KA/leziune 100,00
 244 Laserterapie CO2 fibrom moale 150,00
 245 Laserterapie CO2 granuloma piogenic 250,00
 246 Laserterapie CO2 granulom periunghial 150,00
 247 Laserterapie -ablaţie CO2 leziune/1cm 100,00
 248 Extracţie comedoame şi tratament antiacneic 50,00
 249 Electocauterizare/leziune 30,00
 250 Chiuretare leziuni cutanate 50,00
 251 Anestezie locală emla/similare 30,00
 252 Efectuarea tratamentului cu laser CO2 100,00
 253 Executarea frotiului pe lamă din produs patologic 50,00
 254 Însămânţarea de produse patologice pe medii de cultură 50,00
 255 Recoltarea de produse patologice pentru însămânţări: secreţii puroi 50,00
 256 Extirparea unei unghii la mână sau picior 150,00
 257 Dermabraziune 700,00
 258 Aplicaţii de zăpadă carbonică, Azot lichid 50,00
 259 Pansarea plăgilor şi ulcerelor cronice 30,00
 260 Chiuretare tumori benigne mici 50,00
 261 Infiltraţie intralezionară pentru pelada, keloide induraţie plastică de corpi cavernoşi 50,00
 262 Electrocoagulare veruci, condiloame acuminate 50,00
 263 Electrocoagulare unei tumori benigne mai mare de 1,5cm 150,00
 264 Electrocoagulare unei tumori benigne mai mici de 1,5cm 100,00
 265 Electroexcizie 300,00
 266 Biopsie cutanată + interpretare 200,00
 267 Excizia unei tumori benigne mari 200,00
 268 Excizia unei tumori cutanate benigne mici sub 1,5cm 200,00
 269 Deschiderea şi chiuretajul unui chist cu sutură secundară 200,00
 270 Incizii, flegmoane şi chiste piococizate 150,00
 271 Inizii şi drenaj abcese, panariţii superficiale şi profunde, furuncule 100,00
 272 EKG 30,00
 273 DXA (un segment) 51,00
 274 DXA (doua segmente) 70,00
 275 DXA (trei segmente) 90,00
 276 Testare glicemie 8,00
 277 Chiuretaj biopsic cu anestezie locală (exclus examen histopatologic) 120,00
 278 Chiuretaj biopsic cu anestezie generală (exclus examen histopatologic) 220,00
 279 Chiuretaj de sarcină cu anestezie generală 240,00
 280 Chiuretaj de sarcină cu anestezie locală 120,00
 281 Histerescopie 350,00
 282 Laparascopia diagnostică 800,00
 283 Colposcopie 90,00
 284 Vaporizare laser 125,00
 285 Electrocauterizare 72,00
 286 ERAD 346,00
 287 Biopsie vagin , col sau vulvă (exclus examen histopatologic) 300,00
 288 Recoltare secreţie vaginală + citologie 10,00
 289 Urodinamică 137,00
 290 Puncţie biopsie  sân cu anestezie locală 50,00
 291 Puncţie biopsie  sân cu anestezie generală 407,00
 292 Examen ginecologic 50,00
 293 Ecografie transvaginală 64,00
 294 Histerosalpingografie (numai sectia ginecologie) 297,00
 295 Extras fire sutură 60,00
 296 Infiltraţie şi puncţie 75,00
 297 Injecţie intramusculară 15,00
 298 Pansament 33,00
 299 Kinetoterapie – articulaţia cotului 24,00
 300 Kinetoterapie – articulaţia  genunchiului 24,00
 301 Kinetoterapie – articulaţia  gleznei 24,00
 302 Kinetoterapie – articulaţia  mâinii 24,00
 303 Kinetoterapie – articulaţia şoldului 24,00
 304 Kinetoterapie – articulaţia umărului 24,00
 305 Kinetoterapie – coloana  vertebrală 24,00
 306 Laserterapie – 1 punct 6,00
 307 Laserterapie – 2 puncte 8,00
 308 Laserterapie – 3 puncte 12,00
 309 Laserterapie – 4 puncte 12,00
 310 Artroscopia genunchiului 2.690,00
 311 Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului 14.726,00
 312 Radioterapie cu megavoltaj-accelerator liniar 3D 320,00
 313 Brahiterapie 302,00
 314 IMRT 640,00
 315 Punctie sternala 119,00
 316 Biopsie os 140,00
 317 Chirurgie fotorefractiva LASIK la un ochi 2.325,00
 318 Vicii de refracţie cuprinse între 1-6 dioptrii 1.136,00
 319 Vicii de refracţie mai mari de 6 dioptrii 2.636,00
 320 Tomografie in coerenta optica (OCT) 145,00
 321 Angiografie retiniana 116,00
 322 Capsulotomie, iridotomie LASER la un ochi 81,00
III. Medicină dentară
1 Tomografie dento-facială  bimaxilara 400,00
2 Ortopantomograma 50,00
3 Coroană metalo-ceramică 340,00
4 Coroană metalo-ceramică-tehnică dentară 150,00
5 Coroană metalo-acrilică 270,00
6 Coroană metalo-acrilică-tehnică dentară 100,00
7 Coroană acrilică 120,00
8 Coroană acrilică-tehnică dentară 45,00
9 Coroană metalo-compozit 300,00
10 Coroană metalo-compozit-tehnică dentară 120,00
11 Reconstituire corono-radiculară 100,00
12 Reconstituire corono-radiculară-tehnică dentară 55,00
13 Coroană metalică 200,00
14 Coroană metalică-tehnică dentară 55,00
15 Proteză acrilică totală 500,00
16 Proteză acrilică totală-tehnică dentară 320,00
17 Proteză acrilică parţială 350,00
18 Proteză acrilică parţială-tehnică dentară 240,00
19 Reparaţie simplă proteză acrilică 100,00
20 Reparaţie simplă proteză acrilică-tehnică dentară 40,00
21 Captuşire proteză-tehnică dentară (tehnician) 65,00
22 Examen oral extins 50,00
23 Radiografie intraorală 15,00
24 Îndepărtare placă bacteriană 55,00
25 Drenaj/arcadă 35,00
26 Realizare gutieră 45,00
27 Sigilare şanţuri şi fosete lor cu glassionomeri/dinte 50,00
28 Odontoplastie/arcadă 40,00
29 Gingivectomie 140,00
30 Grefă osoasă alveolară 250,00
31 Grefă gingivală/dinte 150,00
32 Regenerare tisulară/dinte 1.400,00
33 Îndepărtare membrană neresorbabilă 100,00
34 Alveoloplastie 100,00
35 Implant dentar + aplicare bont protetic 1.505,00
36 Implant dentar (fara bont protetic) 1.332,00
37 Rezecţie rădăcină 350,00
38 Extracţie dentară cu separare 75,00
39 Extracţie de dinţi 50,00
40 Îndepărtare chirurgicală dinte erupt 60,00
41 Îndepărtare chirurgicală a mai multor dinţi erupţi 80,00
42 Îndepărtare chirurgicală dinte inclus 200,00
43 Îndepărtare chirurgicală dinte inclus cu îndepărtare de os sau separare 300,00
44 Îndepărtare chirurgicală dinte inclus şi încastrare osoasă 350,00
45 Excizia mucoasei balanţe 100,00
46 Excizia ţesutului hiperplazic 100,00
47 Repoziţionarea musculaturii periorale 200,00
48 Expunerea chirurgicală a unui dinte neerupt cu stimulare creştere 100,00
49 Repoziţionare chirurgicală a unui dinte neerupt 100,00
50 Tratamentul infecţiei parodontale 70,00
51 Repoziţionare şi imobilizare a unui dinte luxat 100,00
52 Replantarea şi imobilizarea dintelui 200,00
53 Transplantare dentara 250,00
54 Incizia sau drenajul unui abces/chist 40,00
55 Gingioplastie 60,00
56 Sutura intraorală 55,00
57 Chiuretaj periapical 100,00
58 Îndepărtarea chirurgicală a implantului 100,00
59 Realizarea ghidului chirurgical 250,00
60 Reconstrucţia parţială a mandibulei 800,00
61 Frenotomia/fenoplastie 100,00
62 Planare radiculară cu chiuretaj 120,00
63 Tratamentul parodontal nechirurgical 50,00
64 Obturaţie compozit/suprafaţă dentară 80,00
65 Consultatie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic şi  igienizarea 133,00
66 Tratamentul cariei simple 94,00
67 Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei 120,00
68 Tratamentul afectiunilor pulpare cu anestezie 97,00
69 Tratamentul paradontitelor  apicale (prin incizie) cu anestezie 109,00
70 Tratamentul afectiuniulor parodontiului cu anestezie 94,00
71 Decapusonarea la copii 47,00
72 Reducerea luxatiei articulatiei temporo – mandibulare 62,00
73 Element acrilic copii pana la 18 ani 78,00
74 Element metalo – acrilic copii pana la 18 ani 117,00
75 Deconditionarea tulburarilor functionale prin aparate ortodontice , inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere+ barbita si capelina 546,00
76 Tratamentul angrenajului invers prin  exercitii cu spatula/sedinta 20,00
77 Aparate si dispozitive utilizate in tratamentul malformatiilor congenitale 780,00
78 Slefuirea in scop ortodontic/dinte 20,00
79 Reparatie aparat ordodontic 390,00
80 Mentinatoare de spatiu mobile 468,00
81 Consultaţie secundară 22,00
82 Ablaţie dinte 39,00
83 Anestezie de contact 14,00
84 Anestezie infiltrare 20,00
85 Aplicare sisteme de retenţie prefabricate (per stift) 30,00
86 Coafaj indirect 22,00
87 Coafaj direct 27,00
88 Cimentare provizorie 21,00
89 Cimentat coroană glassionomer fuji plus 29,00
90 Coroană waisser 113,00
91 Coroană metalo-ceramică 420,00
92 Coroană metalică 200,00
93 Coroană acrilică 64,00
94 Chiuretaj paradontal cu adiţie osoasă 467,00
95 Chiuretaj în câmp închis/dinte 32,00
96 Chiuretaj alveolar si tratamentul hemoragiei 86,00
97 Implant dentar cu adiţie osoasă şi implant 1.790,00
98 Implant dentar fără adiţie osoasă (cu implant) 1.022,00
99 Implant dentar manoperă 566,00
100 Obturaţie fotopolimerizabilă 77,00
101 Rezecţie apicală 345,00
102 Reconstituire coroană-radiculară 100,00
103 Reconstituire corono-radiculară copii pana la 18 ani 78,00
104 Reparaţie 1 dinte 32,00
105 Reparaţie + 1 croşet 32,00
106 Reparaţie  proteză 78,00
107 Rebazare proteză 150,00
108 Proteză acrilică mobilizabilă pe arcada 850,00
109 Element protetic fizionomic (acrilat/compozit) 78,00
110 Element protetic semi-fizionomic (metal+acrilat/compozit) 170,00
111 Sigilare/dinte 78,00
112 Proteză acrilică parţială cu peste 7 dinţi 621,00
113 Proteză acrilică parţială cu 1-7 dinţi 572,00
114 Element intermediar 98,00
115 Extracţia dintilor temporari cu anestezie 20,00
116 Extracţia dintilor permanenti cu anestezie 70,00
117 Extracţie de dinţi incluşi 63,00
118 Extracţie dinţi parodontotici 33,00
119 Extracţie dinţi monoradiculari 41,00
120 Extracţie dinţi sau resturi de dinţi pluradiculari (include anestezia) 46,00
121 Extracţie dinţi hemofilici, diabetici sau handicapaţi (include anestezia) 50,00
122 Extracţie cu alveolotomie (include anestezia) 48,00
123 Extracţie cu alveoloplastică (include anestezia) 43,00
124 Detartraj manual supra şi subgingival pe dinte 26,00
125 Detartraj mecanic supra şi subgingival pe dinte 26,00
126 Pansament calmant/drenaj endodontic 39,00
127 Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la monoradiculari (include anestezia) 51,00
128 Amputaţie vitală 41,00
129 Pulpectomie vitală cu obturaţie canal la pluradiculari (include anestezia) 57,00
130 Pulpectomie devitală cu obturaţie canal la pluriradiculari 40,00
131 Periaj dentar profesional/şedinţă 33,00
132 Fluorizări locale cu soluţie/arcadă 24,00
133 Dezobturarea canalelor radiculare/canal 29,00
134  

Îndepărtarea corpilor străini din canale

39,00
135 Tratamentul pericoronaritelor prin decapuşonare 35,00
136 Tratamentul hiperesteziei dentinare/dinte 24,00
137 Tratamentul hemoragiei/alveolitei postextracţionale 34,00
138  

Tratamentul gangrenei pulpare

109,00
139  

Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj endodontic

28,00
140 Tratamentul paradontitei aplicale cronice + obturaţie canal la monoradiculari 50,00
141 Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj endodontic + incizie 38,00
142 Tratamentul abcesului paradontal 33,00
143 Tratamentul aftei bucale 30,00
144 Tratamentul gingivo stomatitelor/şedinţă 50,00
145 Sigilări ale şanţurilor şi fosetelor cu glassionomer/dinte 78,00