Medicină de urgenţă

Infrastructura medico-militară de urgenţă este racordată perfect la strategiile şi politicile structurilor similare din cadrul celorlalte state membre ale NATO şi UE, datorită preocupărilor permanete, care există la toate nivelele manageriale, pentru ridicarea graduală a capacităţii de reacţie a organizaţiei, în situaţii de criză şi dezastre, cu beneficii pentru întreg sistemul de securitate naţională.

Interviu cu Şeful Unităţii de Primire Urgenţă – colonel medic dr. Bogdan Teuşdea