Contact:
Tel: 021.319.30.51 – 60, int. 119

Şef Laborator Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică

XXX
XXX

Locotenent colonel medic Sef de lucrări dr.  Raluca Simona Costache, medic primar Medicină internă, medic primar Gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale, competență Endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică şi Ecografie generală – Şef Laborator Endoscopie digestivă (CV)

 

Laboratorul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică, în forma actuală, este o structură nouă, dar cu un istoric vechi important. Laboratorul de Endoscopie a fost înființat în anul 1980 de către dr. Eugen Bobulescu ca un compartiment fără identitate de sine stătătoare în cadrul Secției Medicală II. Ulterior, acesta a devenit structură în cadrul Secției Clinice Gastroenterologie, pentru ca în anul 2017, odată cu reorganizarea instituțională complexă suferită de spital sa devină structură independentă, în subordinea directă a Directorului Medical.

Endoscopia digestivă, tot mai performantă odată cu diversificarea și rafinarea puterii diagnostice, cât și cu emergența unor patențe terapeutice de înaltă performanță, este unul din brațele disponibile ale actului medical, aflat la granița între specialitățile medicale și cele chirurgicale, care facilitează performanța medicală și care oferă opțiuni terapeutice deosebite. Endoscopia digestivă oferă în prezent un act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți, oferind servicii medicale de calitate, bazate pe competență, transparență, echitate, eficiență și eficacitate.

În forma actuală, Laboratorul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică este o structură nou înființată, a cărei activitate a fost până în prezent definită prin performanțele Secției Clinice Gastroenterologie. Cu toate acestea, activitatea derulată în cadrul Laboratorului este una dintre pietrele fundamentale care stă la baza performanțelor altor secții. Colaborarea strânsă și în continuare dintre Laboratorul de Endoscopie Digestivă și secțiile clinice ale spitalului, și în primul rând Secția Clinică Gastroenterologie garantează menținerea și accentuarea actualului trend de performanță profesională, în fapt discutând despre o activitate continuă, cea de îngrijire a pacientului.

Infrastructura actuală a Laboratorului este reprezentată de 2 săli de investigații endoscopice diagnostice și terapeutice, 2 săli pentru investigații endoscopice diagnostice, sală pentru evaluarea de înaltă performanță a funcției hepatice, recepție pacienți, sală de recuperare post procedurală, sală pentru procesarea manuală a aparatelor, sală pentru procesarea automată a aparatelor și săli anexe.

Încadrarea cu personal sanitar este reprezentată la momentul actual de:
– 1 medic șef Laborator;
– 8 asistenți medicali:
o  5 cu studii superioare
o  3 cu școală post liceală
– 1 îngrijitoare
– 1 infirmieră
– 1 registrator medical

Efectuarea procedurilor endoscopice este asigurată de medicii gastroenterologi cu competență de endoscopie digestivă din cadrul Secției Clinice Gastroenterologie (6 persoane), Medicală 1 (1 persoană) și Ambulatoriul integrat (3 persoane).

Programul de lucru în cadrul Laboratorului este de 24 ore, organizat pentru medici în cadrul programului de lucru al Spitalului și după ora 15 prin linie de gardă în cadrul Secției Clinice Gastroenterologie.

Dotarea Laboratorului este în curs de perfecționare prin încercarea de aducere la standarde de performanță corespunzătoare anului 2019:

–     Linie de endoscopie de înaltă performanță Olympus Exera III
–     Linie de endoscopie de înaltă performanță Pentax cu modul de ecoendoscopie
–     Ecograf Hitachi dedicat ecoendoscopiei cu modul de elastografie și contrast
–     Linie de endoscopie Olympus Optera
–     Linie de endoscopie Olympus Exera II
–     Aparat pentru evaluarea leziunilor intestinului subțire – Endocapsulă Olympus
–     Mașini pentru procesarea automată a endoscoapelor și accesoriilor de endoscopie
–     Ecograf ultraperformant cu modul de elastografie hepatică 2D-SW Aixplorer
–     Aparat pentru evaluarea fibrozei hepatice – Fibroscan
–     Sistem endomicroscopie CellVizio
–     Sistem manometrie și Ph-metrie esofagiană

Laboratorul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică organizează împreună cu UMF Carol Davila Cursul și Workshop-ul de Patologie Pancreatică cu participare internațională. În cadrul Workshop-ului se desfășoară proceduri endoscopice și ecoendoscopice transmise live, efectuate de medicii din cadrul SUUMC cu colaborarea unor colegi cu renume din țară și străinătate (activitate acreditată CMR).

Laboratorul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică, împreună cu Secția Clinică Gastroenterologie, sunt parteneri în cadrul proiectului Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (Componentă 1 – Apel: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical).

Laboratorul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică a participat cu numeroase lucrări la manifestări științifice de profil din țară și străinătate, obținând inclusiv premii pentru lucrările prezentate.

SUUMC este parte a programului Acțiuni Prioritare pentru Tratamentul Endoscopic al Pacienților Critici cu Hemoragie Digestivă Superioară AP-ENDO, coordonat de Ministerul Sănătății.

În medie, în cadrul Laboratorului se desfășoară circa 10.000 de proceduri anual.