Servicii medicale

Activitatea desfăşurată de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” în anul 2015, în comparaţie cu anul precedent, este la parametri superiori. Întreg personalul spitalului şi-a adus contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la acordarea unei asistenţe medicale de specialitate, la un nivel de competenţă maximă.

Serviciile medicale acordate de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” sunt următoarele:

  • Servicii medicale spitaliceşti (acuţi şi cronici);
  • Servicii medicale acordate în AMBULATORIUL INTEGRAT pentru specialităţile clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară, examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului;
  • Furnizare de medicamente prin farmacia ambulatoriului integrat;
  • Servicii medicale asigurate prin programele naţionale de sănătate;
  • Asistenţă medicală de urgenţă;
  • Asigurarea asistenţei medicale stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
  • Servicii de recuperare, asistenţa medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
  • Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă;
  • Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.

În anul 2015, numărul pacienţilor externaţi este de 54.928 din care: 38.204 spitalizare continuă şi 16.724 spitalizare de zi.

Valoarea lunară contractată, pentru anul 2015, cu CASAOPSNAJ a crescut cu 27,30% de la 6.900.032,95 lei la 8.784.034,65 lei, începând cu luna mai.

Valoarea Indicelui Case Mix (ICM), înregistrat anul trecut, a avut un trend ascendent, atât pe nivelul secţiilor  cât şi la nivelul spitalului.Valoarea Indicelui Case Mix (ICM) realizată de fiecare specialitate este în cele mai multe cazuri superioară valorii naţionale. Valoarea Indicelui Case Mix (ICM) realizată de spital în anul 2015, a fost 1,8192, net superioară valorii de 1,6536, realizată în anul precedent.