Centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii

Modalităţi de contactare – programare consultaţii, programare internări, consultaţii ambulatorii (eventual inclusiv un sistem de programări online cu confirmare):

 • Linie telefonică cu număr dedicat (0744 359 524) prin care militarii răniţi în acţiuni militare pot lua legatura direct cu cadrele din structura CAMMMRTO;
 • Existenţa unui plan de reevaluare şi/sau recuperare periodic pentru personalul militar rănit, invalid sau care a dobândit afecțiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acțiuni militare, se adresează atât pacientului cu nevoi speciale, în ceea ce priveşte situaţia deficienţei organice (bonturi de amputaţie a membrelor, cicatrici postcombustionale, lipsa globului ocular, stome intestinale ş.a.m.d.)  şi funcţionale (paralizii, pareze, redori şi anchiloze articulare, incontinenţa urinară, surditate, tulburări de vedere sau auz, tulburări fonatorii ş.a.m.d.), cât şi dispozitivelor (inclusiv a componentelor consumabile ale acestora), care asigură recuperarea acestor deficienţe (proteze ale membrelor, orteze ale trunchiului şi membrelor, fotolii rulante,  proteze auditive, proteze fonatorii, proteze traheale, sisteme pentru stome intestinale, dispozitive pentru incontinenţa urinară, dispozitive pentru deficienţe vizuale, încălţăminte ortopedică, aparate pentru administrarea continuă de oxigen) , indiferent de condiţiile de mentenanţă sau garanţie oferite de furnizorii unor astfel de dispozitive .

Scurt istoric al secţiei, personalităţi care au contribuit la dezvoltarea secţiei
C.A.M.M.M.R.T.O. a luat fiinţă începând cu 1 ianuarie 2017, odată cu intrarea în vigoare a noului ştat de funcţii al S.U.U.M.C „Dr. Carol Davila”. Iniţial, s-a numit “Serviciul de asistenţă medicală spitalicească pentru misiuni operative”, microstructură înfiinţată în anul 2011, fiind determinată de necesitatea existenţei unei structuri specializate care să asigure asistenţa medicală în  spital pentru Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi pentru Prim-ministrul Guvernului României;   cadrul legal fiind constituit de Hotărârea C.S.A.T. nr 166/2006, completată prin Hotărârea  C.S.A.T. nr 5/20.01.2009.

Ulterior, alăturat scopului cu rol primordial creat, Serviciul de asistenţă medicală spitalicească pentru misiuni operative (SAMSMO) putea desfăşura activităţi medicale specifice şi în cazul:

 • asistenţei medicale pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, al misiunilor umanitare, al misiunilor externe şi al schimburilor de delegaţii cu parteneri externi.
 • asigurării asistenţei medicale spitaliceşti pentru personalul participant la misiuni medico-militare în ţară şi străinătate.
 • asigurării asistenţei medicale spitaliceşti pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor străine conform reglementărilor în vigoare.
 • asigurării asistenţei medicale spitaliceşti în cazul situaţiilor deosebite
 • calamităţi naturale, dezastre, alte situaţii de criză precum şi apărarea statului de drept şi ordinii constituţionale.

În prezent denumirea de C.A.M.M.M.R.T.O. şi activitatea acestuia sunt prevăzute de Ordinul Nr. 88/2016 al ministrului apărării naţionale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. Nr 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Descriere secţie – număr paturi, rezerve, bloc operator, spaţii specifice:
Structura CAMMMRTO cuprinde:
– 2 rezerve special amenajate cu câte 2 paturi în pavilionul Z, adiacente Secției Ortopedie-Traumatologie, în aripa de Est (vis-a-vis de Centrul de Imagistică RMN), la extremitatea coridorului. Accesul va fi limitat printr-un paravan cu uşa, de restul Clinicii de Ortopedie și va fi permis pe scară sau cu lifturile ce deservesc aripa respectivă.
– 2 rezerve special amenajate a câte 2 paturi în pavilionul V, adiacente     Bazei de Tratament și Recuperare, la parter.
– sală de kinetoterapie lângă rezervele din pavilionul Z.
– cabinet de consultaţii

Rezervele sunt dotate cu mobilier medical modern (în curs de achiziție), iar accesul la grupurile sanitare  permite introducerea unui fotoliu rulant.

Personalul secţiei – În momentul actual, în CAMMMRTO sunt încadraţi:

_MG_2695 Sef Centru:
Colonel medic dr. Codreş Leonard, medic primar ortopedie – traumatologie (cv)
_MG_2704 Plutonier Lica Ionică, sanitar principal

Profil de activitate al secţiei, particularităţi, compartimente speciale
Activitatea CAMMMRTO se adresează:

 • Personalului armatei:
 • Cadrele militare
 • Soldaţii şi gradaţii profesionişti
 • Rezerviştii voluntari
 • Personal civil care participă la acţiuni militare:
 • Misiuni cu potenţial ridicat de risc ,desfăşurate pe teritoriul statului român, începând cu 1990.
 • Acţiuni militare în afara statului român (sub mandat ONU sau OSCE, sub conducerea NATO/ Uniunea Europeană)
 • Militarilor si civililor invalizi;
 • Personalului armatei rănit;
 • Personalului armatei care a dobândit afecţiuni fizice sau psihice;
 • Veteranilor;

 Activitățile desfășurate constă în:

 • Evaluarea stării de sănătate și continuarea tratamentului personalului armatei care a dobândit afecțiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acțiuni militare, atât în timpul acestor misiuni, la înapoierea din misiune sau ulterior acesteia.
 • Evaluarea stării de sănătate a personalului prevăzut mai sus, în vederea trimiterii la tratament în instituții medicale publice sau private din tară sau din străinatate.
 • Monitorizarea evoluției stării de sănătate a personalului armatei pe timpul internării în instituții medicale din străinătate, ulterior repatrierii/ externării și/sau stabilirii situației medico-militare.
 • Evaluarea medico-militară a personalului militar și după caz menținerea, încadrarea sau reîncadrarea, la cerere în funcții militare sau civile.
 • Întocmirea referatului medical necesar tipului de dispozitiv medical pentru redobândirea capacitaților fizice și autonomiei medicale a pacientului rănit, invalid precum și cel care a dobândit afecțiuni fizice pe timpul participării la acțiuni militare.
 • Întocmirea referatului medical necesar reparării sau înlocuirii dispozitivelor medicale (orteze, proteze, fotolii rulante, sisteme pentru stome intestinale, dispozitive pentru incontinența urinară, dispozitive pentru deficiențe vizuale, încălțăminte ortopedică, aparate pentru administrarea continuă de oxigen), inclusiv a componentelor consumabile ale acestora.
 • Întocmirea anuală, la cererea personalul armatei încadrat în gradul I de invaliditate a programului de recuperare medicală.

Dotare (echipament, etc.) – În afară de dotarea proprie a centrului, militarii care au dobândit afecţiuni fizice sau psihice participanţi la acţiuni militare vor beneficia în funcţie de necesităţi, de dotarea performantă cu echipament şi încadrare cu personal al tuturor secţiilor, clinicilor şi laboratoarelor din SUUMC.

Activitate medicală, proceduri, performanţe – Începand cu anul 2004 şi până în prezent, în evidența SUUMC se află înregistrați un număr de 153 de pacienți care aparțin personalului militar rănit, invalid sau care a dobândit afecțiuni fizice sau psihice pe timpul participării la acțiuni militare, dintre care 23 cu nevoi speciale.

SAMSMO, actual CAMMRTO a realizat din 2011 până în prezent, pe langă tratamentul medical, chirurgical și de recuperare necesar pacienților menționați (evident cu concursul secțiilor și clinicilor din spital) și:

 • Protezarea gambei – 5 cazuri;
 • Protezarea coapsei – 1 caz;
 • Protezarea membrului toracic cu proteze mioelectrice si bionice – 2 cazuri;
 • Achiziționarea unui fotoliu rulant acționat electric – 2 cazuri;
 • Ortezarea gleznei și piciorului – 2 cazuri ;
 • Ortezarea coloanei vertebrale – 1 caz;
 • Trimiterea la tratamente medicale, chirurgicale și de recuperare la instituții medicale private din țară și străinătate – 3 cazuri;
 • Repararea sau înlocuirea dispozitivelor medicale, inclusiv a componentelor consumabile ale acestora.

Finanţare – Finanțarea CAMMMRTO este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor Ordinul Nr. 88/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. Nr 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat.

 

 

Galerie foto:

Fotografii realizate de Daniel Iancu si plt. Ionica Lica