Centrul Clinic de Radiologie-Imagistică Medicală

Imagistica medicală – informaţia cheie în stabilirea diagnosticului şi a tratamentului.

Materiale realizate de lt. col. Ciobanu Oana şi Daniel Iancu