Sectia Clinica Cardiologie II

Contact:
Telefon: 021.319.30.51 – 60 int. 522.

Clinica de Cardiologie Aritmologie – Electrofiziologie se bucură de o mare adresabilitate  şi acordă asistenţă medicală de specialitate tuturor pacienţilor internaţi, care provin din:
– cadre active ale:   Ministerului Apărării Naţionale; Serviciul de Pază si Protecţie; Ministerului Administraţiei şi Internelor; Ministerului Justiţiei; Serviciul de Informaţii Externe;
– cadre militare în rezervă şi în retragere;
– membrii de familie ai acestora;
– oricare categorie de asigurat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De serviciile medicale oferite, beneficiază o multitudine de pacienti adulţi cu cele mai diverse patologii cardiovasculare, între care, cele mai prevalente sunt: cardiopatia ischemica, insuficienţa cardiacă, valvulopatiile, cardiomiopatiile, hipertensiunea arterială, tulburările de ritm şi conducere, arteriopatiile.

Clinica de Cardiologie Aritmologie –Electrofiziologie deţine o încadrare cu personal medical cu o înaltă pregătire profesională şi ştiinţifică, specializat în străinătate, după ultimele tehnici moderne, o dotare tehnică modernă, fapt ce îi permite rezolvarea unei cazuistice complexe, în condiţii de medicină de urgenţă. Totodată, clinica are funcţie didactică (aici îşi realizează viitorii medici instruirea în cardiologie), cu o importantă componentă de cercetare clinică şi fundamentală, a căror produse sunt valorificate la nivelul congreselor, interne şi internaţionale.

Datorită expertizei, la nivelul  sedinţelor multidisciplinare, are loc analiza complexă a cazurilor medico-chirurgicale care presupune abordarea pluridisciplinară din acest domeniu de activitate (cardiologie – chirurgie cardiacă şi vasculară – A.T.I.)

Personal:

_MG_1441 Şef Clinică: 
Colonel medic Conf. univ. dr. Liviu Chiriac MD, FESC, medic primar cardiolog, doctor in stiinte medicale, Fellow al Societatii Europene de Cardiologie (CV);
_MG_1511 Col. medic dr. Alice Munteanu, medic specialist cardiolog, medic primar boli interne, doctorand, asistent universitar (CV);
Dr. Emil Pandia – medic primar cardiolog (CV).

Servicii:

 • Evaluarea si tratamentul complex al urgentelor majore(SCA, Dao, ICC si aritmii amenintatoare de viata)
 • Evaluarea preoperatorie a bolnavilor severi din terapia intensiva si bloc operator
 • Supravegherea si monitorizarea pacientilor pentru stabilirea risc/prognostic
 • Evaluarea imagistica complexa in vederea indicatiilor pentru chirurgie cardiaca si tratament interventional(TEE, ECO 2D)
 • Consulturi interclinice
 • Consilierea pacientilor cu risc cardiac marit
 • Controlul si programarea computerizata a dispozitivelor implantabile antiaritmice: cardiostimulatoare (pacemaker), cardiodefibrilatoare implantabile de monitoarizare, dispozitive de resincronizare cardiaca de pacing si cu defibrilare, dispozitive de monitorizare implantabile
 • Monitorizarea pacientilor dupa proceduri de ablatie cu radiofrecventa si studii electrofiziologice intracardiace.

Dotarea cu aparatură:

 • Ecocardiograf
 • Monitoare (posturi fixe) cu posibiltăţi de monitorizare a următorilor parametri: EKG, SpO2, Av, temperatura, respiraţia.
 • aparate ECG
 • aparate Holter ECG si TA
 • seringi injectare automate
 • test ECG de efort
 • defibrilatoare cardiace externe
 • truse intubaţie orotraheale.

Activitatea ştiinţifică:

 • activitate zilnică (cursuri, prezentări de cazuri, etc.) pentru pregătirea medicilor rezidenţi
 • participare la simpozioane + congrese
 • participare cu lucrări la:
  • sesiunile USSM
  • Congresul Balcanic de Medicină Militară
  • Congresul European şi Mondial de Cardiologie
  • Congresul Mondial de Electrofiziologie
  • Congresul Societăţii Americane de Cardiologie
 • efectuare de studii clinice şi participare la trialuri internaţionale
 • participarea asistentelor la programele de educaţie medicală continuă organizate de OAMMR.

Multimedia:

Galerie foto:

Foto: Daniel Iancu