Oncologie medicală

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 607, între orele, 12.30 – 15.00.
Pentru evaluarea corectă a cazurilor cu specific oncologic, internate în cadrul secţiilor Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, s-a înfiinţat „Tumor Board” – Comisie oncologică multidisciplinară – care are ca obiectiv principal, îmbunătăţirea îngrijirii pacientului oncologic atât din punct de vedere al diagnosticului, cât şi al strategiei tratamentului, inclusiv din perspectiva de dispensarizare şi/ sau reabilitare şi reintegrare socială.
Activitatea Comisiei îşi propune să îmbunătăţească, la nivel global, calitatea actului medical asigurat pacienţilor oncologici, prin crearea cadrului necesar pentru realizarea transferului de expertiză medicală multidisciplinară şi a codurilor de bună practică, permiţând up-gradarea la ultimele informaţii apărute în acest domeniu dar şi o specializare şi perfecţionare a medicilor rezidenţi şi a personalului mediu implicat în îngrijirea pacienţilor.
Personal:
Şef secţie: Col. medic dr. Eduard Dănăilă, medic primar medicină interna, medic primar oncologie
Dr. Romelia Sfetcu, medic specialist oncologie medicala
Dotări:

  • analizoare automate – COBAS MICROS pentru hematologie şi MEDISYSTEM pentru VSH
  • analizor coagulare IL-ACL
  • COBAS MICROS – hemograme
  • coagulometru
  • injectomate pentru perfuzii de citostatice 24 h
  • laborator de hematologie oncologica
  • microscoape optice
 • sală de tratament ambulatorii
 • truse pentru aspirat medular – puncţie şi biopsie de măduvă

Servicii medicale:

 • chimioterapie
 • coloratii citochimice pentru diagnosticul bolilor hematologice, SIA, teste pentru diferentierea tipurilor de anemie – teste HAM, rezistenta globulara etc.
 • determinarea unor markeri tumorali
 • diagnosticul si tratamentul bolii canceroase
 • hormonoterapie
 • imunoterapie
 • investigatii hematologice curente citomorfologice
 • reactii citoenzimatice, FAL, PAS, peroxidaze, fosfataza acida
 • tratament suportiv si ingrijiri paliative pentru bolnavii oncologici
 • teste de hemostaza

Galerie foto:

E-mail: oncologie.suumc@yahoo.com