Laboratorul de analize medicale

Contact:
Pentru programări: 021/ 319.30.51 – 60, int. 747;
Pentru informații suplimentare: 021/ 319.30.51 – 60, int. 266.

Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” este dotat cu analizoare automate de capacitate medie și mare, fiind încadrat cu personal de specialitate, de înaltă calificare profesională. Acesta deserveşte secţiile spitalului, având contract cu CASAOPSNAJ pentru serviciile spitaliceşti.
În structura Laboratorului funcţionează şi un compartiment de urgenţă care asigură serviciile de realizare a profilului biochimic, hematologic şi bacteriologic atât pentru pacienţii care se prezintă la Unitatea de Primire Urgenţă a SUUMC, cât şi pentru toate liniile de gardă ale spitalului.

În regim de ambulator, pentru expertiză medicală, cadrele militare pot beneficia de serviciile Laboratorului, fără suportarea cheltuielilor aferente realizării acestor investigaţii.
Tot în regim ambulator, la cerere, pot fi efectuate o serie de toate analizele medicale din oferta de servicii a Laboratorului, cu suportarea cheltuielilor aferente.

Calitatea rezultatelor este garantată atât de infrastructura materială a laboratorului ( tehnică și  aparatură de înaltă performanță), cât și a utilizării reactivilor de calitate (majoritatea analizoarelor sunt de tip inchis). Întregul proces de analizare și procesare a produselor biologice este verificat periodic prin sistemul de control extern al calităţii.
În vederea creşterii calităţii, s-au făcut demersurile necesare pentru obţinerea acreditării, conform standardului SR EN ISO 15189:2013, specifică laboratoarelor de analize medicale:

  1. Angajament management de virf (pdf.)
  2. Lista analizelor (pdf.)
  3. SMC – Manual recoltare 2014 (pdf.)
  4. SMC – Instructiuni pentru pregatirea pacientului si autorecoltarea probelor (pdf.)

Astfel, la data de 28.02.2016, Asociaţia de Acreditare din România – RENAR (pdf.), a certificat SUUMC, prin Laboratorul de Analize Medicale, că îndeplineşte cerinţele SR EN ISO 15189:2013 şi este competent să efectueze acest tip de investigaţii paraclinice. Data expirării acreditării RENAR nr. LM 948/ 28.02.2016 este 27.02.2020.

Şef Laborator împuternicit: Col. medic dr. Taubner Lacramioara – Corina, medic primar medicină de laborator

Galerie foto: