Centrul Clinic de Radiologie-Imagistică Medicală

Imagistica medicală – informaţia cheie în stabilirea diagnosticului şi a tratamentului.