Investigaţii paraclinice

  1. Laboratorul de analize medicale 
  2. Centrul Clinic de Radiologie-Imagistică Medicală
  3. Serviciul de anatomie patologică