Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Acest site aparţine Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, sens în care SUUMC deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind materiale prezentate în pagina web. Toate informaţiile din acest site sunt considerate informaţii publice şi vor fi tratate ca atare.

Cu toate acestea, SUUMC nu este şi nu va fi legal responsabil, sub nicio circumstanţă, pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate de către terţi.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conţinutului materialelor prezentate în pagina web, de către orice persoană fizică sau entitate organizaţională, făr a avea, în prealabil, acordul scris prealabil al SUUMC.

Orice încercare de modificare a imaginilor şi informaţiilor postate pe site, cu excepţia beneficiarului legal – determină exercitarea dreptului, unilateral şi neechivoc , ca Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” să făcă uz de toate prerogativele sale pentru a se adresa instanţelor legale, ce deţin competenţe pentru sancţionarea acestor fapte.

As justification of right now, wi-fi and bluetooth work but other things generally don’t