Acte necesare pentru internare

În Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” se pot interna pacienţi aparţinând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate;
3. Cardul de sănătate;
4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
* Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării.
* Adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.XXXXXXX