Valori


PATRIOTISM
cultivat în spiritul şi fapta unei profesiuni de credinţă, consolidată pe tradiţia istorică şi culturală, contribuim la realizarea unui viitor pentru generaţiile viitoare.

ONOARE în îndeplinirea misiunilor, respectarea promisiunilor şi păstrare demnităţii profesionale.

PROFESIONALISM manifestat prin dorinţa de a ne autodepăşi, de a ne perfecţiona continuu, caracterizaţi fiind de o capacitate intuitivă, curiozitate intelectuală şi acţiune promptă. Singurul element pe care nu-l putem cuantifica, dar îl putem identifica este factorul de impredictibil a evoluţiilor din domeniul de specialitate.

RESPONSABILITATE generată de puterea de a accepta ceea ce nu putem schimba, determinarea de a interveni acolo unde este permis acest lucru şi înţelepciunea de a face diferenţa dintre cele două.

INTEGRITATE determinată de acceptare, necondiţionată, a existenţei într-un cadru normativ strict, reglementat atât în plan intern, cât şi în cel extern organizaţiei (ex. restricţiile impuse de asumarea unor protocoale din cadrul parteneriatelor euro-atlantice).

RIGOARE, dar fără rigiditate, prin acordarea importanţei ce li se cuvine tuturor detaliilor ce fac diferenţa între succes şi eşec şi care formează contextul, rafinează soluţiile şi desăvârşesc valoarea actului profesional.

CURAJ prin asumarea inteligentă a riscurilor şi promovarea adevărului, oricât de greu de acceptat ar fi acesta.

SPIRIT DE ECHIPĂ – conştientizarea faptului că, împreună, suntem cu mult mai buni .

ADAPTABILITATE pentru că fiecare clipă petrecută la serviciu poate reprezenta începutul unei noi aventuri profesionale, în care capacitatea de a te replia pe tipologia provocării determină o anumită viteză de reacţie .

PERSEVERENŢĂ în realizarea obiectivelor, înţelepciunea de a transforma erorile în lecţii învăţate şi aplicarea acestora în viitor.

CREATIVITATE şi EXCELENŢĂ în identificarea unor soluţii noi, reinventând de fiecare dată tradiţia, încurajând, fiecare dintre noi, efortul de a atinge superlativele profesiei.