Informaţii privind contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila”

INFORMAŢII PRIVIND CONTRACTELE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE ÎNCHEIATE DE SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR.CAROL DAVILA”

 

I. Contracte de furnizare de servicii medicale încheiate de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” cu C.A.SA.O.P.S.N.A.J.

Nr.crt. Denumire contract
1 Contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
2 Contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi clinice şi acupunctură
3 Act adiţional pentru serviciile medicale paraclinice – ECOGRAFII efectuate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice
4 Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice
5 Contractul de furnizare de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară
6 Act adiţional pentru serviciile medicale paraclinice – radiografie dentară retroalveolară şi panoramică efectuate de medicii de medicină dentară, la contractul de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu
7 Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie
8 Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară
9 Contract privind acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii


II. Contracte încheiate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative

Nr.crt. Denumire pogram naţional
1 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană în raport cu profilul clinic şi aspectul morfofuncţional
2 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu aritmii rezistente la tratament convenţional prin proceduri de electrofiziologie
3 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic şi electrofiziologic al aritmiei şi cu starea clinică a pacientului
4 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convenţional prin implantarea de defibrilatoare interne
5 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie <35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă severă
6 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu patologie vasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară
7 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară adulţi
8 Tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride
9 Tratamentul pacienţilor cu stenoze   aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter
10 Programul naţional de tratament pentru boli rare – tratament medicamentos pentru sindrom de imunodeficienţă primară
11 Programul naţional oncologie – Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
12 Programul naţional oncologie – Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare
13 Programul naţional de oncologie – Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice
14 Programul naţional de ortopedie – tratamentul prin endoprotezare
15 Programul naţional de ortopedie – Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare
16 Programul naţional de diabet zaharat
17 Programul naţional de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei glicozilate
18 Programul naţional de tratament al bolilor neurologice – scleroză multiplă
19 Programul naţional de boli rare – tratamentul medicamentos pentru boli neurologice degenerative/inflamator-imune
20 Programul naţional de tratament pentru boli rare – tratamentul purpurei trombocitopenice imune cronice la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi
21 Programul naţional de ortopedie – tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase   importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală (se aşteaptă aprobare)
22 Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei (se aşteaptă aprobarea)
23 Programul naţional de oncologie – subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (se aşteaptă aprobarea)
24 Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă – Subprogramul de radiologie intervenţională (se aşteaptă aprobarea)
25 Programul naţional de boli cardiovasculare – tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie   (se aşteaptă aprobarea)
26 Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung     (se aşteaptă aprobarea)


III. Contracte încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti pentru finanţarea acţiunilor prioritate şi a programelor naţionale de sănătate curative

Nr.crt. Denumire program naţional
1 Programul naţional de transplant de cornee, ţesuturi şi celule umane (Oftalmologie, Ortopedie, ATI)
2 Programul naţional HIV-SIDA
3 Program naţional de prevenire supraveghere şi control a tuberculozei
4 AP-Trauma (Neurochirurgie, Ortopedie, Chirurgie maxilo-facială)
5 AP-ATI
6 AP IMA
7 AP EVA
8

 

AP ENDO
9 Program naţional de vaccinări