Ediția din anul 2013

În perioada 21 – 24.10.2013, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC), în colaborare cu Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România a organizat Prima Conferinţă de Medicină Militară şi Simpozionul Zilele Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, eveniment ştiinţific aflat la cea de-a III-a ediţie. 

Suita de manifestări s-a adresat tuturor categoriilor de personal medical militar şi civil din reţeaua sanitară naţională propunându-şi să aducă pe agenda de discuţii atât o evocare a istoriei medicinei militare româneşti, a valorilor şi principiilor care guvernează acest spaţiu socio-profesional, cât şi realităţile şi perspectivele implementării procesului de transformare, flexibilizare şi modernizare, în încercarea permanentă de adaptare la realităţile secolului XXI.

Aspecte foto de la evenimente: