Ediţia din 2015

Ca o concluzie a intenţiilor Spitalului Militar Central în economia acestui eveniment ştiinţific aş afirma, fără echivoc, că proiectul ZSUMC2014“Interdisciplinaritate şi actualităţi în medicina balcanică” a fost gândit ca o invitaţie la identificarea şi realizarea unor formule parteneriale de tip public-privat, prin cooptarea, în acest demers care are ca scop creşterea calităţi sistemului asigurărilor de sănatate, a partenerilor din societatea civilă – reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai autorităţilor publice, ai mediului academic şi de afaceri şi nu în ultimul rând ai mass media, care să susţină atât procesul de reformă în domeniul sănătăţii, cât şi toate palierele subsumate acestuia – învăţământ, cercetare-dezvoltare, formare şi specializare profesională.

Colonel medic dr. Florentina Ioniţă-Radu, director general al SUUMC

Pentru mai multe detalii accesați: http://www.zilelemedicale.ro/umbalk/ sau http://www.zilelesuumc.ro/