Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară (BMMC)

Bazele acestei cooperării inter-regionale au fost puse în anul 1995, când România, Grecia şi Turcia au resimţit atât nevoia deschiderii unor canalele de dialog în domeniul medico-militar, cât şi operaţionalizarea imperativului constituirii unor echipe flexibile, multidisciplinare şi care să deţină capabilităţile necesare atât asigurării suportului de specialitate pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă/ criză, cât şi managementul consecinţelor, în astfel de cazuri.