Evaluarea activităţii pe anul 2013

BULETIN INFORMATIV PRIVIND ACTIVITATEA SPITALULUI  UNIVERSITAR  DE  URGENŢĂ  MILITAR  CENTRAL ,,DR. CAROL DAVILA”,  ÎN ANUL 2013

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” Bucureşti, structură cu  personalitate juridică, având ca misiune de bază asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar şi civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate, din judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman şi municipiul Bucureşti, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război, funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 346/21.07.2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Managementul conducerii Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, din domeniul asigurării asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, respectiv, Legea nr. 95 din 14.04.2006, privind reforma în domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 346 din 21.07.2006, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Spitalul a colaborat, pe linie profesională, atât cu diferite structuri militare, cât şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice centrale şi locale, având relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Componentele domeniului său de responsabilitate sunt următoarele: asistenţa medicală curativă şi de recuperare medicală; expertiza medico-militară; asigurarea asistenţei farmaceutice şi logisticii medicale proprii şi pentru unităţile militare arondate teritorial; pregătirea de specialitate; managementul resurselor umane; cercetare ştiinţifică medicală; bază clinică pentru învăţământul universitar; organizator de manifestări ştiinţifice medicale naţionale şi internaţionale; activitate economico-financiară şi logistică proprie, precum şi statistică şi informatică medicală.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” Bucureşti a fost acreditat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Ordinului Guvernului României/ Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor nr. 394/ 2012 privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate, deţinând Certificatul de acreditare seria CA nr. 017/29.10.2012.

DOMENIILE  DE  RESPONSABILITATE

Asistenţă medicală, sanitar-veterinară şi profesionalizare personal
Activitatea spitalului în anul 2013 faţă de anul precedent se situează la parametrii net superiori. Întreg personalul spitalului şi-a adus contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la acordarea unei asistenţe medicale de specialitate, cu competenţă maximă. În anul 2013 au fost internaţi şi trataţi cu profesionalism, în cadrul secţiilor/ clinicilor din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” un număr de 43.331 bolnavi spitalizare continuă, 13.229 spitalizare de zi. În cadrul Ambulatoriului de specialitate al SUUMC, au beneficiat de consultaţii şi tratamente de specialitate un număr de 143.235 pacienţi.

La momentul actual, urmează să fie încheiate acte adiţionale la contractele stabilite cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în anul 2013, pentru următoarele tipuri de asistenţă medicală:

 • Servicii medicale spitaliceşti;
 • Servicii medicale de radio-imagistică în Ambulatoriul de Specialitate;
 • Servicii medicale în Ambulatoriul de  Specialitate pentru specialităţi clinice;
 • Asistenţă medicală primară;
 • Furnizare de medicamente pe bază de recepte în ambulatoriu;
 • Programe naţionale, după cum urmează:
 • Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice;
 • Programul naţional de ortopedie;
 • Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat;
 • Programul naţional de oncologie;
 • Programul naţional-diagnostic şi tratament pentru pentru boli rare şi sepsis – neurologie  – cronici;
 • Programul naţional-diagnostic şi tratament pentru pentru boli rare şi sepsis – neurologie  – acuţi;
 • Programul naţional-diagnostic şi tratament pentru pentru boli rare – sindromul de imunodeficienţă primară.

În anul 2013 indicele Case Mix (ICM), pe secţii şi pe întregul spital a fost:

DENUMIRE   SECTII

ICM ANUL 2013

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
BOLI  INFECŢIOASE 1,0850 1,0719 1,0711 1,2025 1,2698 1,2201
CHIRURGIE GENERALĂ 1 1,3964 1,1525 1,4280 1,4279 1,7028 1,3346
CHIRURGIE GENERALĂ 2 1,8863 1,9475 1,8352 2,0639 1,9137 2,1253
CHIRURGIE MAXILO – FACIALĂ 0,9367 1,0619 1,2142 1,3396 1,2203 1,2014
CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE 0,7716 0,7591 0,7891 0,9029 0,7060 0,7573
CHIRURGIE TORACICĂ 1,9201 2,0865 2,0465 1,9141 1,9579 2,4436
DERMATOVENEROLOGIE 1,0090 1,0938 1,0609 1,0139 0,9952 1,0488
ENDOCRINOLOGIE 0,9041 0,8401 0,8769 0,8265 0,8378 0,8370
GINECOLOGIE 2,0751 2,0038 1,8437 1,8115 2,0473 1,9000
HEMATOLOGIE CLINICĂ 1,1982 1,4497 1,2895 1,2953 1,1575 0,9827
MEDICINĂ INTERNĂ 1 0,9423 1,0359 1,1338 1,1297 1,2043 0,9645
MEDICINĂ INTERNĂ 2 0,9315 0,9133 0,9135 1,0149 0,8863 1,0054
GASTROENTEROLOGIE 1,9676 2,0100 2,0095 2,1022 2,3344 0,2361
NEUROCHIRURGIE 1,6250 1,9134 1,7355 1,9836 1,7100 1,6720
NEUROLOGIE 0,8850 0,7418 0,7210 0,9032 0,8436 0,9124
OFTALMOLOGIE 0,6503 0,6493 0,6491 0,7456 0,7814 0,7700
ONCOLOGIE  MEDICALĂ 0,7124 0,6591 0,6854 0,8873 0,8534 0,7650
ORTOPEDIE ŞI TRAUMALOGIE 0,8792 1,0440 0,9386 0,9953 0,8685 0,9466
OTORINOLARINGOLOGIE (ORL) 0,6944 0,7405 0,6977 0,9161 0,6922 1,0361
PNEUMOLOGIE 1,4089 1,1399 1,6088 1,6049 1,3994 1,2366
PSIHIATRIE ACUŢI 1,3902 1,4826 1,5199 1,4234 1,4078 1,4042
RADIOTERAPIE  –  –  –  –  –  –
UROLOGIE 0,7809 0,8451 0,8566 1,3637 1,3459 1,2385
NEFROLOGIE 0,8211 0,7164 0,8256 1,0723 0,9228 0,9506
TOTAL  SUUMC 1,2262 1,2304 1,2253 1,3337 1,3143 1,2937

DENUMIRE SECTII

ICM ANUL 2013

Iul Aug Sep Oct Nov Dec
BOLI  INFECŢIOASE 1,2506 1,0627 1,2062 1,3822 1,2727 1,2155
CHIRURGIE GENERALĂ 1,6386 1,6697 1,4513 1,6118 1,3505 1,7062
CHIRURGIE GENERALĂ 1,9894 1,9102 2,0343 2,1882 2,1777 2,2446
CHIRURGIE MAXILO – FACIALĂ 1,2284 1,0801 1,1483 1,1782 1,1261 0,8634
CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE 1,0891 1,3213 1,4435 1,9168 2,4043 2,4960
CHIRURGIE TORACICĂ 1,8118 1,6742 1,5618 2,2834 2,3890 2,1318
DERMATOVENEROLOGIE 1,0291 1,0498 1,2470 1,5029 1,2048 1,3413
ENDOCRINOLOGIE 0,9188 0,8329 1,0675 1,0284 1,0555 0,9066
GINECOLOGIE 1,7720 1,9195 2,1002 1,8486 1,8784 1,8481
HEMATOLOGIE CLINICĂ 1,2035 1,3260 1,2531 1,3929 1,2576 1,3030
MEDICINĂ INTERNĂ 1,0828 0,9949 0,9764 1,1468 1,2123 1,0614
MEDICINĂ INTERNĂ 1,1014 1,0642 1,0272 1,0310 1,1731 1,2268
GASTROENTEROLOGIE 2,3185 2,4635 2,1549 2,0379 2,0293 2,0369
NEUROCHIRURGIE 2,0975 2,1552 1,8640 2,2310 2,2259 1,7078
NEUROLOGIE 0,9802 0,9878 0,9939 0,8332 0,8903 0,9179
OFTALMOLOGIE 0,7657 0,7834 0,7557 0,7762 0,7768 0,7669
ONCOLOGIE  MEDICALĂ 0,9037 0,8114 0,7539 0,7956 0,7689 0,7602
ORTOPEDIE ŞI TRAUMALOGIE 1,0015 1,0500 1,0267 1,0427 1,0177 1,3292
OTORINOLARINGOLOGIE (ORL) 0,5045 0,4623 0,4944 1,1465 2,1055 1,4615
PNEUMOLOGIE 1,3052 1,4278 1,3780 1,6594 2,0218 1,8068
PSIHIATRIE ACUŢI 1,3895 1,5221 1,6044 1,5044 1,6456 1,5574
RADIOTERAPIE
UROLOGIE 1,2626 0,9655 1,1202 1,4182 1,2670 1,3911
NEFROLOGIE 1,0482 1,3478 1,1312 1,1632 1,1812 1,0440
TOTAL 1,3389 1,3519 1,3220 1,4196 1,4259 1,4052

Numărul pacienţilor externaţi pe secţii în anul 2013 comparativ cu 2012  este ilustrat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

SECŢIA

ANUL 2012

ANUL 2013

Nr. crt

SECŢIA

ANUL 2012

ANUL2013
1 MEDICALA 1 2347 2295 15 BOLI CONTAG. 1666 1414
2 MEDICALA 2/ Gastroenterologie 3120 3368 16 PNEUMOLOGIE 1047 1210
3 MEDICALA 3 2306 2307 17 PSIHIATRIE 1364 1206
4 CHIRURGIE 1 2291 2313 18 ENDOCRINOLOGIE 2081 2203
5 CHIRURGIE 2 1903 1816 19 CHIRURGIE TORACICA 1304 1264
6 ORT-TRAUM. 1459 1689 20 CHIRURGIE PLASTICA 434 464
7 GINECOLOGIE 2534 2215 21 ONCOLOGIE 1308 1267
8 DERMATOLOGIE 1874 1838 22 RADIOTERAPIE 138 0
9 O.R.L. 1543 1412 23 ODONTOLOGIE 0 0
10 OFTALMOLOGIE 3762 4001 24 HEMATOLOGIE 240 540
11 NEUROLOGIE 2036 2101 25 BALNEO-NEU 816 1020
12 NEUROCHIRURGIE 2533 2501 26 BALNEO-REU 807 1035
13 UROLOGIE 2063 2141 27 FTIZIOLOGIE 215 281
14 CHIR. BMF 1020 1022 28 NEFROLOGIE 204 405
TOTAL  2012 42.415 TOTAL  2013 43.331

La acest moment, unitatea noastră deţine acreditare pentru activitatea de prelevare şi transplant în cazul Clinicii de Oftalmologie şi al Clinicii de Ortopedie-traumatologie, pentru ATI – ca centrul de declarare a morţii cerebrale şi, implicit, pentru Clinica de Urologie şi Secţiile de Chirurgie generală – iniţial ca echipe suport în realizarea prelevărilor de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. La acest moment, în reţeaua medicală a Ministerului Apărării Naţionale, SMC este singurul spital militar care este abilitat, de către Ministerul Sănătăţii prin intermediul Agenţiei Naţionale de Transplant, să desfăşoare o astfel de activitate medicală complexă din perspectiva infrastructurii tehnice, umane şi de suport logistic. 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” este reprezentantul legal pentru cei 50 medici de familie din cele 35 unităţi militare aflate în garnizoanele: Bucureşti, Clinceni, Otopeni, Ghimpaţi şi Titu.

Raportările lunare, privind activitatea pe linia medicinii de familie, au fost realizate la timp către spital, acestea fiind înaintate la CASAOPSNAJ în termenul şi formatul stabilit de aceasta.

Asistenţă farmaceutică şi logistică medicală
a) medicamente  spital–în valoare totală de 11.213.431,76 lei
b) medicamente ambulatoriu–în valoare totală de 564.931,98 lei
c) medicamente programe naţionale–în valoare totala de 12.054.352,21 lei
f) materiale sanitare – în valoare totală de 6.620.938,95 lei.

Activitatea de achiziţii şi contractări
Au fost incheiate 263  acorduri cadru si 1585 contracte subsecvente.

Statistică şi informatică medicală
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” dispune de un Sistem informatic integrat de management al spitalului care permite informatizarea activităţilor din domeniul mişcării bolnavilor, farmacie, laborator, imagistică, ambulator, urgenţă, decont de cheltuieli, achiziţii şi contracte, contabilitate primară şi sintetică, care a permis raportarea datelor către CASAOPSNAJ şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Acest sistem este actualizat şi completatat, în funcţie de solicitările făcute de către fiecare secţie din spital.

Expertiză medicomilitară
Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a desfăşurat în anul 2013 expertiza a 825 de cadre militare..

Elementele de fundamentare a diagnosticului clinic, funcţional şi al capacităţii de muncă, au fost corelate cu rezultatele examinărilor clinice şi paraclinice de specialitate. S-au avut în vedere şi s-au respectat prevederile actelor normative în vigoare cu privire la  aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă.

Activitatea  juridică
Consilierul juridic a reprezentat interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată in 26 dosare aflate pe rolul diferitelor instante judecătoresti, a emis 2692 avize juridice şi a asigurat asistenţă juridică comisiilor de specialitate care funcţionează la nivelul spitalului, a formulat peste 100 puncte de vedere cu privire la diferite situaţii ivite în activitatea spitalului şi a acordat asistenţă juridică personalului angajat al unităţii etc..

Activitatea de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. Control intern managerial
Ca urmare a auditului de supraveghere anuala, efectuat de catre SC AEROQ SA,Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi-a mentinut certificarea Sistemului de management integrat calitate – mediu – securitatea si sanatate ocupationala si securitatea informatiilor conform standardelor  internationale SR EN ISO 9001:2008,SR EN ISO 14001:2005 ,SR OHSAS 18001:2008 si ISO/CEI 27001:2005.

Secţiile din cadrul spitalului au întocmit Planuri de control intern/ managerial al activităţilor procedurate.

Comunicaţii şi informatică
Din punct de vedere software întreaga platformă informatică care asigură informatizarea spitalului, are la bază două aplicaţii informatice eXtraMed (6 module) şi eXtraCont (5 module), prima de uz medical iar cea de a doua de contabilitate.

Comunicare şi informare publică
Din perspectiva comunicării şi a relaţiilor publice, în sensul menţinerii şi conservării  BRAND-ului Spitalului Militar Central, s-au derulat o serie de activităţi din care cele mai importante sunt: Heraldica SUUMC, campania „Există viaţă după moarte”, în colaborare cu ştirile PROTv şi Agenţia Naţională de Transplant, 35 comunicate de presă, mediatizarea evenimentelor publice cu relevanţă pentru domeniul medico-militar, comunicarea cu mass media în cazul a 5 crize media, au fost soluţionate 112 cereri de informaţii de interes public, 52 de activităţi în parteneriat cu instituţii din mass-media etc.

ACTIVITATEA PRIVIND ELABORAREA ACTELOR NORMATIVE SPECIFICE
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” nu a elaborat acte normative specifice domeniului medical, dar personalul din conducerea instituţiei a participat şi contribuit, în cadrul Grupurilor de Lucru de la eşaloanele superioare, la elaborarea unor astfel de documente.

PARTICIPAREA  LA  ACTIVITĂŢI  INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
În vederea perfecţionării pregătirii profesionale a medicilor specialişti, medici primari, rezidenţi, medici civili şi asistenţi medicali din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, s-au desfăşurat o serie de activităţi interne şi internaţionale, cu impact asupra performanţelor socio-profesionale ale cadrelor SMC, după cum urmează:
–         în plan intern:

 • Zilele Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”- ediţia a treia, Cercul Militar Naţional, Bucureşti;
 • Curs internaţional şi workshop de patologie pancreatică;
 • Curs resuscitare cardio-respiratorie;
 • Curs infectii nosocomiale;
 • Prima Conferinţă Naţională de Medicină Militară;
 • Congresul de Neurochirurgie;
 • Curs francofon de Neurochirurgie;
 • Curs de formator;
 • Curs de perfectionare in terapia  medico-chirurgicala a arsurilor;
 • Congresul National de Medicina Interna;
 • Congresul National de Reumatologie;
 • Congresul National de Cardiologie;
 • Curs infectii nosocomiale;
 • Curs urgente medico-chirurgicale;
 • Curs de poligrafie pentru obtinerea atestatului de somnologie;
 • Al 5-lea workshop de endoscopie bronsica;
 • Al 2-lea workshop de endoscopie digestiva;
 • Curs de EMC “Zilele Anesteziologiei Clujene”;
 • Congresul anual al  Societatii Romane de ATI;
 • Perfecţionarea în terapia medico-chirurgicală de urgenţă a arsurilor pentru copii de vârstă mică (0- 4 ani) la nivel multiregional;
 • Congresul de Oftalmologie;
 • Simpozion Noutati in antibioterapie;
 • Cursul National de Ghiduri si protocoale in ATI si Medicina de Urgenta;
 • Simpozion National de Nutritie Clinica;
 • Curs de formare profesionala pentru asistenţii medicali “Practici europene in statistica medicala”;
 • Curs management calitatii in sectorul sanitar şi comunicare instituţională;
 • Curs de îngrijire a pacientului oncologic;
 • Masterat “Asistenţă Medicală Specializată în Terapie Intensivă”;
 • “Reconstructia perioculara – o provocare”, Sectiunea Dermato-oncologica si estetica, ,Prezentare, a IV-a Conferinta Nationala cu Participare Internationala a Societatii Romane de Dermato-Oncologie;
 • “Lambouri si grefe in reconstructia defectelor de ureche”, a XIIa Conferinta Nationala cu participare internationala cu tema: “ Chirurgia Mohs in tratamentul cancerelor cutanate” Societatea Romana de Medicina Estetica si Dermatologie Cosmetica si Chirurgicala/ UMF Carol Davila/ Centrul de Excelenta in Dermatooncologie;
 • Congresul National de Dermatologie;
 • Congresul National de Rinologie, editia a II-a;
 • Curs ˝Membranele în Paro-Implantologie˝.

–         la nivel internaţional:

Conferinţa ICAAC – 53 RD (Conferance on Antimicobial Agents and Chemioterapy), Denver, Colorado, SUA;
Congresul Euroanesthesia, Barcelona, Spania;
Congres de repletie volemica, Praga;
Neuroprotecţie şi neuromodulaţie, Praga;
Congresul Balcanic de Medicina Militara, Istanbul, Turcia;
E.A.N.S,  Tel-Aviv, Israel;
Curs de Neurochirurgie,Turcia;
Stagiu de pregatire organizat de Societatea romano-germana de hidrocefalie, Hanovra;
Curs de Chirurgie Spinala, Viena;
Conferinta Europeana de Reumatologie;
Conferinta Europeana de Cardiologie;
Congresul Societatii Franceze de Cardiologie;
Congresul Societatii Americane de Reumatologie;
Conferinta de Somnologie si Ventilatie Noninvaziva;
Congresul anual ERS;
Reconstruction of facial defects-a challenging task, ISDS Spring Expert;
Meeting,March 15-17, 2013, Jochberg-Kitzbuhel, Austria;
Treatment of advanced basal cell carcinoma, 34th International Society for Dermatologic Surgery, Dubrovnik, Croatia;
M.I.S. – Global Conference, Cannes, Franţa;
3rd AOCMF Course on orbital Reconstruction, Praga;
Curs de Chirurgie Plastica Faciala SABO, Italia;
Congresul Asociatiei Europene de Urologie, Milano, Italia;
Congresul Asociatiei Americane de Urologie (AUA) San Diego, USA;
Al 33-lea Congres al Societatii Internationale de Urologie, Vancouver, Canada;
Summer Academy Meeting 2013, of  the Academy of Dermatology at the New York;
12 Th World Congres of  Pedriatic Dermatology, Madrid;
4Th Congress of the Psoriasis International Network , Paris;
Cheek reconstruction challenges, 34th International Society for Dermatologic Surgery, Dubrovnik, Croatia;
Nasal ala and perialar reconstruction, 34th International Society for Dermatologic Surgery, Dubrovnik, Croaţia;
Options for reconstruction of the forehead and temporal area, 34th International Society for Dermatologic Surgery, Dubrovnik, Croatia.

Soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor personalului
În anul 2013, la nivelul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” au fost înregistrate un număr de 5304 solicitări şi cereri, din care peste 90% au fost soluţionate, restul de 10% fiind în curs de soluţionare.

Starea de sănătate
În anul 2013 s-a efectuat vizita medicală anuală pentru 1324 de angajaţi ai spitalului pentru stabilirea aptitudinii în munca, în conformitate cu expunerea profesională pentru fiecare loc de muncă şi cu prevederile legislaţiei în domeniu.           

MANAGEMENTUL  FINANCIAR – CONTABIL
Veniturile estimate şi aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli au fost în sumă de 173.233.816 lei, iar veniturile totale  încasate în anul 2013 de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” au fost în valoare de 164.175.867 lei, rezultând o realizare a bugetului de 94,77 %.

Veniturile încasate de spital se detaliază astfel:
– venituri încasate pe baza contractelor încheiate cu CASAOPSNAJ pentru serviciile medicale efectuate şi raportate, în valore de  92.129.439 lei;
–  ransferuri din bugetul M.Ap.N., prin Direcţia Medicală, pentru asigurarea drepturilor specifice de hrană şi echipament militar, precum şi unele servicii medicale specifice efectuate, conform prevederilor HG nr. 584/2005, în valoare de 36.324.936 lei;
– transferuri pentru indemnizaţii şi contribuţii la asigurările sociale de sănătate pentru concediu creştere copil, în valoare de 477.440 lei;
– subvenţii pentru investiţii la spitale în sumă de 13.858.999 lei;
– venituri proprii rezultate din serviciile medicale prestate la cerere, în valoare de 17.456.348 lei  (inclusiv suma reportată din anul 2012 conform extrasului de cont) ;
– venituri încasate din derularea contractelor de cercetare, în valoare de 224.262 lei (inclusiv suma reportată din anul 2012 conform extrasului de cont);
– fondul de dezvoltare al spitalului, în valoare de 3.699.374 lei (inclusiv excedentul de casă din anul 2012);
– sponsorizări din anul precedent în valoare de 5.069 lei.

În anul 2013 Spitalul  Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”  a efectuat plăţi în valoare de 155.067.215 lei, rezultând o execuţie a bugetului de 89,51%, astfel:
–  pentru drepturi de personal = 82.318.659 lei, reprezentând 50,14% din bugetul realizat;
–  medicamente, materiale sanitare, reactivi şi dezinfectanţi = 43.104.962 lei, reprezentând 26,25% din bugetul realizat;
–  hrană = 1.848.485 lei reprezentând 1,13% din bugetul realizat;
–  bunuri şi servicii = 7.268.783 lei (utilităţi, piese de schimb, servicii, etc.), reprezentând 4,43% din bugetul realizat;
–  reparaţii curente = 2.278.676 lei, reprezentând 1,39% din bugetul realizat;
–  diverse (obiecte de inventar, cărţi şi publicaţii, alte cheltuieli)= 971.341 lei, reprezentând 0,59% din bugetul realizat;
–  cheltuieli de capital (aparatură medicală) = 16.798.869 lei, reprezentând 10,23% din bugetul realizat;
–  cheltuieli cu asistenţa socială (indemnizaţii şi contribuţii la asigurările sociale de sănătate, mame aflate în concediu ceştere copil) = 477.440 lei, reprezentând 0,2 9% din bugetul realizat.

S-au asigurat integral şi la timp drepturile băneşti cuvenite salariaţilor şi au fost supuse controlului financiar – preventiv documentele şi operaţiunile patrimoniale ale unităţii în faza de angajare şi de plată, în raport cu alte persoane fizice sau juridice.

În anul 2013 Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”  a fost verificat de o serie de structuri interne ale MApN şi ale CASAOPSNAJ care au concluzionat că Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti este în măsură să îndeplinească toate obiectivele specifice privind asigurarea asistenţei medicale de specialitate la toate nivelurile, precum şi acordarea sprijinului medical, conform misiunilor încredinţate.