Evaluarea activităţii

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) este o structură subordonată ministrului apărării naţionale care, începând cu data de 26.02.2015 s-a subordonat nemijlocit Direcţiei  Medicale, iar competenţa coordonării şi îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei Medicale s-a delegat comandantului Comandamentului Logistic Întrunit. În prezent, SUUMC este în subordinea comandantului Comandamentului Logistic Întrunit.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” are ca misiune de bază asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar şi civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război, fiind acreditat, conform Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/2012, ca cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul reţelei sanitare proprii a Miniterului Apărării Naţionale.

În anul 2015, SUUMC a fost clasificat în categoria I, începând cu data de 01.03.2013 – Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 130/2013, iar începând cu data de 20.01.2015, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” este cotat ca fiind unitate funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr 44 din 2015, Partea I.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi-a mentinut certificarea Sistemului de management integrat calitate –mediu-securitatea si sanatate ocupationala si securitatea informatiilor conform standardelor  internationale SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si ISO/CEI 27001:2005.