Certificări/ Acreditări

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) are ca misiune de bază asigurarea, la nivel regional şi la cel mai înalt standard, a asistenţei medicale de specialitate, cu grad de complexitate foarte înalt atât pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale, cadrele militare în rezervă şi retragere, veteranii de război şi membrii familiilor acestora, cât şi pentru populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe, datorită nivelului înalt de dotare şi de încadrare cu resurse umane. Totodată,SUUMC reprezintă o bază de tratament medical multidisciplinar pentru răniţii şi mutilaţii din teatrele de operaţii şi pentru cazurile de politraumă.

În baza Hotărârilor CSAT nr. 166/2006 şi, respectiv, nr. 5/2009, unitatea noastră a fost desemnată să asigure tratamentul demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici, din ţară şi din străinătate, pentru următoarele tipuri de asistenţă medicală:primară, de specialitate, de urgenţă, spitalicească şi de recuperare balneofizioterapeutică (ex. Summitul NATO, Adunarea Partidului Popular European, vizitele oficiale ale preşedinţilor de stat şi de guvern etc.).

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” a fost clasificat, prin Ordin al ministrului sănătăţii, în categoria I, fără plan de conformare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, precum şi cu Ordinul nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

În anul 2012, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” a fost acreditat, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Ordinului Guvernului României/ Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/ 2012 privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate, cu un nivel de competenţă foarte înalt.

Totodată, SUUMC face parte din Serviciul Medical Militar de Urgenta, înfiinţat în 2010 şi primeşte prin transfer de la toate spitalele militare din ţară, precum şi de la alte spitale civile, la solicitarea acestora, cazurile grave şi politraumele. Deasemenea avem contracte de colaborare pentru transferul cazurilor critice cu diferite spitale şi o serie de clinici private.

Spitalul colaborează, pe linie profesională, atât cu diferite structuri militare, cât şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice centrale şi locale. Menţionăm că, în SUUMC funcţionează opt clinici universitare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, respectiv: ORL, Oftalmologie, Medicină internă şi Gastroenterologie, Radiologie, Imagistică medicală şi Medicină Nucleară, Ortopedie, Urologie, Implantologie şi Ginecologie, fiind bază clinică de instruire pentru un număr mare de medici rezidenţi, studenţi, dar şi specialişti.

SUUMC şi-a menţinut certificarea Sistemului de management integrat calitate mediu – securitatea şi sănătatea ocupaţională şi securitatea informaţiilor, conform standardelor internaţionale SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008 şi ISO/CEI 27001: 2013 – necesare pentru contractarea serviciilor medicale.