Despre noi

 

Privind spre viitor
La peste 180 de ani se continuă tradiţia. Respectarea a două jurăminte, cel militar şi cel al lui Hipocrat

Ultimii ani, din cei peste 180, ai Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” au fost, poate, unii dintre cei mai dificili, comparabili cu cei din a doua jumătate a secolulului al XIX-lea când, în contextul istoric al conflictelor armate, au fost create premisele necesare pentru a se pune bazele serviciului medical în Armata României.

În acest sens, reamintesc că, numai în perioada 2009-2012, la nivel internaţional s-au manifestat frust o serie de provocări, în care actorii statali au fost supuşi, pe rând, la o serie de încercări legate de depăşirea stadiului de economii fragile, de rate disproporţionate ale şomajului determinate de migraţia forţei de muncă, sisteme sanitare deficitare, subfinanţate şi necoroborate cu provocările începutului de mileniu (pandemii, seisme, inundaţii, caniculă, erupţii vulcanice etc.) şi sisteme financiare disfuncţionale, incapabile să susţină eforturile parteneriatelor încheiate.

Iată de ce, nici medicina militară nu a putut evolua separat, într-o enclavă izolată de frământările ultimilor ani de democraţie, iar documentele strategice elaborate, pe termen mediu şi lung, în acest domeniu de activitate au purtat amprente unice, generate de înglobarea sensurilor legate de adaptabilitate, validitate şi legitimitate, toate acestea fiind în concordanţă cu un set de obiective, analizate şi prognozate ca fiind operaţionale, dar care nu au ţinut cont de o anumită variabilă – incertitudinea.

Iată de ce trebuie reamintit generaţiilor mai tinere că medicina militară a debutat, în anul 1862, sub aura unei prezenţe de marcă a vremurilor trecute şi, nu numai, pentru că imaginea generalului de divizie medic dr. Carol Davila a fost şi va rămâne în mentalul colectiv ca o figură-garant pentru calitatea actului medical. Pentru niciun alt domeniu de protecţie socială nu a existat un început mai prolific cum a fost cel al medicinei militare, aceasta beneficiind de profesionalismul, consecvenţa şi expertiza pe care la acea vreme dr. Carol Davila o deţinea.

Astfel, s-au creat premisele pentru apariţia conceptului de politică organizaţională în domeniul medico-militar, ca apanaj al elitei, ca interfaţă cu nevoile sociale, bazată pe dinamica distribuţiei echitabile a resurselor. Stadiul de evoluţie actual al domeniului medico-militar, permite afirmaţia că dispunem de elemente indispensabile necesităţilor de operaţionalizare a tuturor proceselor evolutive ce au loc pe acest palier.

Din perspectiva vulnerabilităţilor la adresa sănătăţii publice, secolul al XXI-lea debutat cu serie de provocări pentru lumea academică, medicală şi, nu în ultimul rând, militară.

Spre deosebire de frământările din arealul ştiinţific civic, infrastructura medico-militară românească, racordată şi perfect adaptată la strategiile şi politicile de personal ale structurilor similare din cadrul celorlalte state membre ale NATO şi UE, se bucură de o înaltă preţuire în plan intern şi internaţional.

Poziţia organizaţiei medico-militare în ierarhia sistemului naţional de securitate depinde, în mare măsură, dincolo de conjunctura istorică, de gradul de motivare a reprezentanţilor săi, de măsura în care aceştia se raportează, din perspectiva echivalenţei şi compensării, la restul societăţii.

Fără istorie, structură, ierarhie, norme, legimitate şi libertate, nu se poate vorbi despre evoluţie. Dezvoltarea societăţii se bazează, în mare măsură, pe capacitatea de adaptare la mediu prin intermediul culturii organizaţionale.

Medicii militari de toate specialităţile au depăşit, în timp, barierele geografice şi sociale, devenind personalităţi recunoscute în lumea medicală, internă şi internaţională. Este extrem de uşor să vorbeşti acum despre medicina militară atâta timp cât prezentul convieţuieşte, în acelaşi spaţiu din Calea Plevnei nr. 134, prin comprimare, atât cu simboluri ale trecutului, cât şi cu repere ale viitorului.

Misiunea noastră este aceea de a promova educaţia şi mentoratul în domeniul medico-militar, astfel încât să nu-i dezamăgim pe cei care, intrând pe porţile unui spital sau ale unui ambulatoriu de specialitate, îşi pun speranţele în capabilităţile noastre de diagnostic rapid şi tratament medical de calitate.

Pentru a avea succes, trebuie să parcurgem etapele unei transformări permanente, integrale, derulate, simultan, pe dimensiunea economică, academică, juridică şi politică, asigurând, în aceeaşi măsură, prin aşezarea strategiilor pe principiile competenţelor şi valorilor, dezvoltarea coerentă a generaţiilor de elite, cu rădăcini în interiorul organizaţiei.