Serviciul de asistenta medicala spitaliceasca pentru misiuni

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 284, între orele, 13.30 – 15.30.

Înfiinţarea  microstructurii “Serviciul de asistenţă medicală spitalicească pentru misiuni” a fost determinată de necesitatea existenţei unei structuri specializate care să asigure asistenţa medicală în  spital pentru Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi pentru Prim-ministrul Guvernului României; cadrul legal fiind constituit de Hotărarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 166/2006, completată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 5/20.01.2009. Proiectul ei a fost elaborat în comun de S.P.P. şi de Ministerul Sănătăţii. Menţionăm că structura  “Compartiment misiuni operative” din cadrul Secţiei U.P.U. (Unitate Primiri Urgenţe) are drept scop asigurarea asistenţei medicale a demnitarilor, doar pe timpul executării misiunilor, nefiind specializată pentru asistenţa medicală spitalicească.

Alăturat scopului cu rol primordial creat, Serviciul de asistenţă medicală spitalicească pentru misiuni (S.A.M.S.M.O.) ar putea desfaşura  activităţi medicale specifice şi în cazul:

-asistenţei medicale pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, al misiunilor umanitare, al misiunilor externe şi al schimburilor de delegaţii cu parteneri externi;
-asigurării asistenţei medicale spitaliceşti pentru personalul participant la misiuni medico-militare în ţară şi străinătate;
-asigurării asistenţei medicale spitaliceşti pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor străine conform reglementărilor în vigoare;
-asigurării asistenţei medicale spitaliceşti în cazul situaţiilor deosebite – calamităţi naturale, dezastre, alte situaţii de criză precum şi apărarea statului de drept şi ordinii constituţionale.

Se crează astfel şi posibilitatea de a trata militarii din teatrele de operaţiuni  prin repatriere directă.

Structura Serviciului A.M.S.M.O. cuprinde:
–  un spaţiu de tip complex modular alcătuit din 2 module destinate asigurării asistenţei medicale pentru înalţi demnitari, fiecare modul este compus din 3 camere cu duş si grup sanitar propriu şi este prevăzut cu:
–  1 pat de terapie intensivă;
–  1 monitor de semne vitale Drager Infinity Vista;
–  1 sistem de prize rapide pentru aer comprimat,vacuum şi oxigen dotate cu 1 sistem de aspiraţie tip vacuum si 1 debitmetru cu barbotor pentru oxigen;
–  1 ecograf;
–  1 electrocardiograf tip Philips;
–  1 aparat Holter.

În plus fiecare secţie, clinică are alocate paturi în rezerve de protocol, pentru o parte din situaţiile de urgenţă prevăzute mai sus.
În momentul actual, în serviciu sunt  încadraţi:
Col. dr. Codreş Leonard, medic primar ortopedie-traumatologie (cv);
Lt. dr. Oprea Ioana Sorina, medic specialist anestezie şi terapie intensivă (CV);
Plt. Lica Ionică, sanitar şef ortopedie-traumatologie.

Persoanele încadrate provin din personalul angajat în cadrul S.U.U.M.C. şi vor continua să-şi desfăşoare activitatea specifică în locurile de muncă unde se găsesc în prezent. În cazul misiunilor operative, toţi membrii S.A.M.S.M.O. se vor regrupa conform unui plan de acţiune în situaţie de urgenţă.

În condiţii speciale, dotarea serviciului presupune utilizarea tuturor beneficiilor oferite de echipamentele şi aparatura medicală ale spitalului, în colaborare cu toate secţiile şi clinicile, preponderent cu cele cu implicare maximă  în soluţionarea patologiei politraumei sau a celei specifice medicinei de urgenţă (Laborator de Imagistică, Ortopedie-Traumatologie, Chirurgie generală, Neurochirurgie, Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă cu Compartimentul de Arşi şi Boli Infecţioase şi Tropicale).

Finanţarea Serviciului de asistenţă medicală spitalicească pentru misiuni (S.A.M.S.M.O.) este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor H.G nr. 584/2005 , iar activităţile medicale specifice consemnate mai sus sunt finanţate din bugetele instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.

Galerie foto:

Fotografii realizate de Daniel Iancu