Secția Clinică de Medicină Dentară şi Implatologie Orală

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 576, între orele, 08.00 – 09.00.

Secția Clinică de Medicină Dentară şi Implatologie Orală a fost înființat în anul 1992, purtând, inițial, denumirea de Secție de Protetică dentară, Parodontologie și Implantologie orală. Din anul 1996 devine Clinica universitară în cadrul Universității de Medicină “Carol Davila”/ Facultatea de Medicină Dentară, constituindu-se într-un important centru de învățământ și perfecționare în domeniul implantologiei orale, atât pentru studenți, cât și pentru medicii specialiști.

Secția deține autorizație sanitară de funcționare, fără plan de conformare.

Sectia deservește pacienții care se adresează, prin cabinetele de consultații, cu bilet de trimitere de la medicii de familie sau din ambulatoriul de specialitate.

Din punct de vedere organizatoric, secția dispune de 5 cabinete de consultații și tratamente de specialitate, o sală de operații pentru chirurgia orală, un laborator de tehnică dentară, un cabinet de radiologie și o sală de curs.

Personal:

Șef secție împuternicit: Lt. col. dr. Dumitru Cătălin Constantin, medic specialist chirurgie orală şi maxilo-facială
general de brigadă (rez) as. univ. dr. Mircea Carabela, doctor în medicină, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială, medic primar medicină dentară
lt. dr. Sîrbu Valentin, medic specialist chirurgie orală
dr. Marijana Simina Corobea, medic specialist chirurgie orală (CV)
dr. Mihai Stoenescu Dragomir, medic specialist medicină dentară, competență în implantologie și radiologie (CV)

Servicii medicale:

Secția furnizează asistență medicală în specialitatea medicină dentară și implantologie orală, având ca scop restaurarea funcțiilor aparatului dento- maxilar și tratarea afecțiunilor din sfera orală, reprezentate de:

– tratamente dentare conservatoare
– tratamente protetice
– tratamentul traumatismelor dento–alveolare
– extracții dentare
– chirurgie endodontică
– replanăari și transplantari dentare
– accidente ale erupției dentare și complicațiile lor
– tratamentul parodontopatiilor marginale cronice
– tratamentul chirurgical al chisturilor de maxilare
– tratamente chirurgicale pre-protetice și pre-implantare.

Serviciile medicale sunt furnizate exclusiv în regim de spitalizare de zi.

Deasemenea, sunt oferite, o gamă largă de servicii medicale, la cerere, în regim de plată, cum ar fi:

–          tomografie computerizată dento-facială, cu reconstrucție tridimensională
–          ortopantomogramă
–          inserare implant (inclusiv implant)
–          coroană metalo-ceramică
–          coroană metalo-acrilică
–          coroana acrilică
–          coroană metalo-compozit
–          coroană metalică
–          proteză acrilică totală
–          proteză acrilică parțială

precum și întreaga gamă de tratamente de chirurgie orală, pentru pacienții care se adreseaza medicilor secției, fără a deține bilet de trimitere de la medicul de familie și adeverință de salariat din care să reiasă achitare, la zi, a asigurărilor sociale de sănătate.

Laboratorul de tehnică dentară asigură realizarea de lucrari protetice, de un înalt nivel calitativ, și pentru medici din afara spitalului la prețuri concurențiale cu cele practicate pe piața serviciilor specializate.

Dotări:

Cabinetele de consultații și tratamente sunt dotate cu unituri dentare de ultima generație. Laboratorul de tehnică dentară este prevazut cu 3 posturi de lucru și întreaga aparatură necesară confecționării protezelor metalo-ceramice, precum și a întregii game de lucrari dentare. De asemenea, în dotarea laboratorului de tehnică dentară se mai află și aparatura CAD-CAM necesară confecționării de coroane din zirconiu.

Cabinetul de radiologie este dotat cu aparatuăa pentru  ortopantomograme și pentru tomografie computerizată cu reconstrucție tridimensională. De asemenea, cabinetele de consultații și tratamente sunt dotate cu aparate de radiologie pentru efectuarea de radiografii dentare retroalveolare.

Toate cabinetele sunt prevazute cu aparatură de sterilizare a instrumentarului și a materialelor textile, care îndeplinesc cele mai exigente norme de sterilizare.

Realizări:

Tratamentul unor forme grave de edentaţie, asociate cu atrofia severă a maxilarelor, prin grefe osoase exo- si endo-orale, elevarea sinusului maxilar, concomitent cu inserarea implanturilor orale și protezare imediată provizorie.

Extracția unor dinti irecuperabili, concomitent cu inserarea de implanturi dentare și protezare imediată provizorie.

Tratamentul unor forme avansate de paradontoză, prin adiție osoasă și regenerare tisulară ghidată, cu rezultate foarte bune, în timp.

Galerie foto:

Fotografii realizate de Daniel Iancu