Protocoale si Acorduri

 

 • Contract de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico – farmaceutic universitar şi postuniversitar în Spitalul Universitar De Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, încheiat între S.U.U.M.C. şi Universitatea de Medicină Şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti;
 • Contract de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico – farmaceutic universitar şi postuniversitar în Spitalul Universitar De Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, încheiat între S.U.U.M.C. şi Universitatea Titu Maiorescu;
 • Convenţie pentru practica studenţilor, încheiat între S.U.U.M.C. şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, având ca obiect organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică care are drept principal obiectiv dezvoltatea aptitudinilor de muncă pentru studenţii din învăţământul tehnic superior, în scopul creşterii nivelului de calificare şi al unei inserţii mai rapide pe piaţa muncii;
 • Protocol intre S.U.U.M.C. şi Institutul de Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei Balş”, având ca obiect decontarea investigaţiilor paraclinice, medicamentelor, materialelor sanitare, utilităţilor, asigurarea hranei şi alte materiale şi servicii medicale, oferite de Institut în scopul asigurării unei îngrijiri medicale adecvate a pacienţilor medicali şi      chirurgicali ce aparţin de CASA O.P.S.N.A.J. şi/sau alte case de asigurări de sănătate aflate în relaţii contractuale cu Spitalul prin Secţia Boli Infecţioase a M.Ap.N.;
 • Acord de colaborare pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1091/2016 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, încheiat între S.U.U.M.C. şi Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof.dr. Agrippa Ionescu”;
 • Protocol de colaborare pentru asigurarea transportului, procesării, carantinării şi stocării ţesutului osos prelevat, încheiat între S.U.U.M.C. şi Spitalul Clinic Colentina, având ca obiect colaborarea dintre cele două părţi (unităţi spitaliceşti) pentru acordarea sprijinului Spitalului Universitar De Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” de către Spitalul Clinic Colentina referitor la asigurarea transportului, prelevării, procesării, carantinării şi stocării ţesututilor osoase, conform etapelor detalitate în protocol;
 • Acord de colaborare pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1091/2016 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic, încheiat între S.U.U.M.C. şi Spitalul “Prof.Dr. Constantin Angelescu”;
 • Acord de colaborare cu privire la furnizarea de servicii de îngrijiri paliative, încheiat cu Fundaţia “Bucuria Ajutorului”- Centrul de Îngrijiri Paliative “Sfântul Nectarie”, având ca obiect asigurarea de către furnizor a serviciilor medicale de îngrijiri palliative pacienţilor adulţi cu afecţiuni oncologice;
 • Protocol încheiat de S.U.U.M.C. cu Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, având ca obiect furnizarea pe bază de reciprocitate a serviciilor medicale de înaltă performanţă RMN, CT în situaţia în care se creează o stare de disfuncţionalitate în asigurarea asistenţei medicale pacienţilor internaţi în unităţile sanitare, disfuncţionalitate datorată indisponibilităţii temporare a aparatelor ce efectuează respectivele explorări medicale;
 • Acord de colaborare, încheiat între S.U.U.M.C. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, având ca obiect sprijinirea persoanelor care au calitatea de asigurat medical, aflate în situaţie de risc de excluziune socială generată de lipsa veniturilor şi problemele de sănătate.
 • Protocol între S.U.U.M.C. şi Institutul de Medicină Aeronautică Şi Spaţială, având ca obiect furnizarea pe bază de reciprocitate a serviciilor medicale de înaltă performanţă RMN, CT în situaţia în care se crează o stare de disfuncţionalitate în asigurarea asistenţei medicale pacienţilor internaţi în unităţile sanitare, disfuncţionalitate datorată stării tehnice a aparatelor ce efectuează respectivele explorări medicale;