Brevete

  • “Sisteme de aparatura mixta externa si interna pentru tratamentul în urgenta al fracturilor deschise cu defect osos în conditii de catastrofa si razboi” (nr. de înreg. 1/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Sisteme de aparatura medicala mixta” (nr.înreg. 2/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Sistem multisenzor de monitorizare a parametrilor biologici ai luptatorului în câmpul tactic” (nr. de înreg. 3/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Echipament mobil containerizat pentru tratamentul politraumatismelor maxilofaciale” (nr. de înreg. 4/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Truse containerizate de chirurgie minim invaziva pentru politraumatismele cu componenta principala osteoarticulara” (nr. de înreg. 5/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Demonstrator tehnologic pentru realizarea 3D, în timp real, de elemente protetice nestandardizate dupa cazuistica clinica, specifica luptatorilor” (nr. de înreg. 6/11.05.2009- MAPN ACTTM)
  • “Echipament mecano-hidraulic de sprijin al misiunii, pentru amplificarea capabilitatilor motrice ale soldatului viitorului” (nr. de înreg. 7/11.05.2009 – MAPN ACTTM)
  • “Elemente protetice nestandardizate, 3D, dupa cazuistica clinica, specifica luptatorului” (nr. de înreg. 8/11.05.2009 – MAPN ACTTM).