Cercetare- dezvoltare

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” este o unitate spitalicească multidisciplinară cu vechi tradiţii în medicina românească, care deţine infrastructura (umană şi materială) capabilă să asigure asistenţă medicală calificată, atât pentru situaţiile de urgenţă, cât şi pentru cele care ţin de serviciile medicale primare, specializate sau în ambulatoriu, oferind toată paleta posibilităţilor de diagnostic şi de tratament medical de calitate.

Unitatea susţine o varietate largă de activităţi, de la cele care vizează diagnosticarea şi tratamentul pentru cele mai variate afecţiuni în domeniu, la cele de cercetare ştiinţifică, aceasta oferind un climat propice pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi sedimentarea cunoştiinţelor în cadrul curiculei universitare şi academice, având ca adresabilitate studenţii şi medici rezidenţi, atât militari, cât şi civili.

Dinamica mediului de securitate internaţional, reconfigurarea, din punct de vedere economic, a înţelegerilor diplomatice determinate de factorul geo-politic, apariţia unor noi tipuri de ameninţări asimetrice, accentuarea sentimentului de insecuritate generat de evoluţia conflictelor îngheţate etc. impun continua adaptare a infrastructurii medico-militare, astfel încât aceasta să fie permanent în stare de funcţionalitate, ca parte integrantă a sistemului naţional de securitate.

Complexitatea crescută a sistemelor, interdependenţele care există între diferite categorii de infrastructuri critice obligă pe specialişti să parcurgă forme de pregătire interdisciplinare, care să asigure transferul de expertiză la nivel internaţional, în module de aplicaţii practice, elaborate pe baza “lecţiilor învăţate” din incidente precedente.

Astfel, se impune elaborarea şi implementarea unor documente programatice pe termen mediu şi lung care să vizeze atât transformarea capacităţilor medicale, cât şi specializarea, pe tipuri de risc, a personalului medico-militar.

Racordat la sistemele de protecţie civilă euro-atlantice, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a trebuit să se adapteze, să dezvolte noi concepţii de reacţie, bazate pe mobilitate, diversitate, coerenţă şi complementaritate, devenind o unitate pilon pentru situaţii de criză şi război, având un rol esenţial în acordarea asistenţei medicale specializate pentru cadrele militare întoarse din teatrele de operaţii, rănite sau politraumatizate.

În decursul anilor, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” s-a afirmat ca o unitate cu experienţă, participând individual şi în diferite formule parteneriale la realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare, variate ca domenii tematice bazându-se atât pe nucleul de specialişti proprii, cât şi pe colaboratori externi, din mediul academic, cu expertiză recunoscută pe plan naţional şi internaţional.