SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL
 “Dr. Carol Davila”
Str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, Bucureşti
scoate la
CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

-un post de medic primar (personal civil contractual) confirmat în specialitatea chirurgie toracică, în Secţia clinică chirurgie toracică;

-un post de medic specialist (personal civil contractual) confirmat în specialitatea cardiologie, cu atestat de studii complementare în cardiologie intervenţională, în Compartimentul angiografie şi cateterism cardiac/ Laborator explorări funcţionale-invazive (cardiologie intervenţională).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judiciar;
 7. certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. chitanţa de plată a taxei de concurs în cuantum de 150 lei;
 9. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.
Tematicile de concurs se pot accesa pe site-ul www.ms.ro, pe site-ul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti (www.scumc.ro) şi la avizierul unităţii.Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Învăţământ din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, Bucureşti, tel.: 319.30.51, interior 164.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ în săptămânalul “Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Învăţământ din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, Bucureşti, tel.: 319.30.51, interior 164.

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST
SPECIALITATEA CHIRURGIE TORACICĂ

I. PROBA SCRISA

 1. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic.(1, pg 13-26)
 2. Anatomia chirurgicala a cavitatii pleurale. (2, pg 13-17)
 3. Anatomia chirurgicala a mediastinului. (3, pg 15-184)
 4. Anatomia chirurgicala a traheei.( 3, pg 277-282; 4, pg 183-191)
 5. Anatomia chirurgicala a plamanului stang.(2, pg 18-24, 36-41, 90-93, 94-100, 164-182, 212-286)
 6. Anatomia chirurgicala a plamanului drept.(2,pg 13-24, 29-36, 46-79, 94-100, 128-163, 189-211)
 7. Anatomia chirurgicala a cavitatii pericardice.(5, pg 1-11)
 8. Anatomia chirurgicala a diafragmului.(6, pg 23-47)
 9. Fiziologia respiratiei.(7, pg 7-25)
 10. Fiziopatologia insuficientei respiratorii acute.(4, pg 75-86; 7, pg 7-25)
 11. Sindromul de detresa respiratorie a adultului (ARDS).(8)
 12. Socul.(9, pg 349-371)
 13. Tromboembolia pulmonara (diagnostic, tratament).(10, pg 23-40)
 14. Hemoptizia.(4, pg 67-74)
 15. Metode de investigatie in patologia toraco-pulmonara si mediastinala.(9, pg 996-1024; 11, pg 11-19)
 16. Pregatirea preoperatorie a bolnavului chirurgical toracic.(11, pg 20-26)
 17. Probleme de anesteziologie in chirurgia toracica.(12, pg 34-36)
 18. Malformatiile congenitale ale peretelui toracic.(1, pg 39-46; 9, pg 810-820)
 19. Infectiile peretelui toracic.(1, pg 46-51; 9, pg 846-849)
 20. Tumorile peretelui toracic.(1, pg 56-75; 9, pg 849-851)
 21. Pneumotoraxul spontan.(9, pg 949-953; 13)
 22. Pleureziile purulente nespecifice (netuberculoase).(9, pg 859-870)
 23. Pleureziile specifice (tuberculoase). (9, pg 859-870)
 24. Tumorile pleurale primitive si secundare. (9, pg 875-879)
 25. Chilotoraxul. (9, pg 880-883)
 26. Malformatiile congenitale traheo-bronho-pulmonare. (7, pg 106-120)
 27. Supuratiile pulmonare parenhimatoase. (9, pg 953-973)
 28. Bronsiectaziile. (9, pg 953-973)
 29. Micozele pulmonare. (11, pg 374-382)
 30. Tuberculoza pulmonara chirurgicala (forme anatomo-clinice, diagnostic, moment operator, indicatii, tehnici chirurgicale). (9, pg 973-996; 12, pg 333-403)
 31. Chistul hidatic pulmonar. (9, pg 883-893)
 32. Tumorile traheo-bronho-pulmonare benigne. (9, pg 893-901,904-907)
 33. Tumorile traheo-bronho-pulmonare maligne. (9, pg 907-949)
 34. Mediastinitele. (9, pg 998-1024)
 35. Tumorile si chisturile mediastinale. (9, pg 996-1024, 1277-1280)
 36. Miastenia: indicatie chirurgicala, moment operator. (9, pg 1271-1277)
 37. Pericarditele acute. (12, pg 543-557)
 38. Pericarditele cronice. (12, pg 543-557)
 39. Stenozele esofagiene. (9, pg 1363-1381)
 40. Diverticulii esofagieni. (7, pg 364-368)
 41. Fistulele eso-traheale si eso-bronsice. (12, pg 607-612)
 42. Herniile diafragmatice congenitale si dobandite. (7, pg 260-278)
 43. Herniile hiatale. (9, pg 1381-1391)
 44. Chisturile si tumorile diafragmului. (9, pg 1024-1039)
 45. Traumatismele toracelui. (4, pg 197-236; 9, pg 820-846)
 46. Sindromul Raynaud (scalenic, coasta cervicala, costoclavicular, hiperabductie). (14,pg 198-215)
 47. Aspecte ale chirurgiei de granita toraco-abdominala (chistul hidatic hepatic cu evolutie toracica, fistula bilio-bronsica, abcesul subfrenic). (15, pg 142-175)
 48. Complicatiile postoperatorii in chirurgia toracica. (12, pg 46-49)
 49. Transplantul pulmonar. (16, pg 259-271) 

II – III. DOUA PROBE CLINICE

Probele clinice se vor alege din tematica probei scrise de specialitate. 

IV. PROBA PRACTICA

 1. Pleurotomia minima.
 2. Pleurotomia cu rezectie de coasta. (4, pg 148-152)
 3. Toracoscopia. (17, pg 284-296, 273-284, 439-454)
 4. Mediastinoscopia. (24, pg 282-285)
 5. Traheostomia.(4, pg 183-191; 3, pg 277-282)
 6. Toracotomia axilara.
 7. Toracotomia anterolaterala.
 8. Toracotomia posterolaterala.
 9. Toracofrenolaparotomia.
 10. Sternotomia.(3, pg 249-259; 4, pg 121-130)
 11. Toracoplastia superioara clasica.
 12. Toracoplastia osteoplastica.
 13. Toracopleuroplastia.
 14. Decorticarea pleuropulmonara.(18, pg 137-170)
 15. Pneumonectomia dreapta.
 16. Pneumonectomia stanga.
 17. Pleuropneumonectomia dreapta.
 18. Pleuropneumonectomia stanga.
 19. Lobectomia superioara dreapta.
 20. Lobectomia medie.
 21. Lobectomia inferioara dreapta.
 22. Lobectomia superioara stanga.
 23. Lobectomia inferioara stanga.
 24. Bilobectomia medioinferioara.
 25. Bilobectomia mediosuperioara.
 26. Culmenectomia.
 27. Lingulectomia tipica.
 28. Rezectia pulmonara tipica.
 29. Rezectia segmentului apical superior drept.
 30. Rezectia segmentului apical superior stang.
 31. Rezectia segmentului apico-dorsal superior drept.
 32. Rezectia segmentului apico-dorsal superior stang.
 33. Rezectia segmentului Fowler drept.
 34. Rezectia segmentului Fowler stang.
 35. Rezectia piramidei bazale drepte.
 36. Rezectia piramidei bazale stangi.
 37. Rezectii combinate in plamanul drept.
 38. Rezectii combinate in plamanul stang.
 39. Rezectii asociate in plamanul drept.
 40. Rezectii asociate in plamanul stang.(19, vol I; 20, pg 139-341)
 41. Tehnici de sutura a bontului bronsic.
 42. Procedee chirurgicale de rezectie traheala si traheo-bronsica.
 43. Procedee chirurgicale de bronho-anastomoza.
 44. Procedee chirurgicale de bronhoplastie (wedge bronchial resection). (21, pg 237-282)
 45. Procedee chirurgicale in chistul hidatic pulmonar. (22)
 46. Procedee chirurgicale in deformatiile de perete toracic.(1, pg 111-152)
 47. Rezectia costala.
 48. Parietectomia toracica pentru leziuni maligne si procedee plastice de reconstructie parietala.
 49. Rezectia partiala si totala de stern, procedee plastice de reconstructie. (1; 4, pg 159-160;17, pg 599-610)
 50. Suturile parenhimului pulmonar.(22, pg 271-281)
 51. Procedee chirurgicale in voletele toracice. (4, pg 227-232)
 52. Timectomia.(3,pg 294-301)
 53. Glomusectomia si simpatectomia pericarotidiana.(25,pg112-115)
 54. Esomiotomia extramucoasa pe cale toracica.(26,pg 177-186)
 55. Diverticulectomia esofagiana.(26,pg 205-212)
 56. Pericardectomia.
 57. Procedee de pericardoplastie.
 58. Fereastra pericardo-pleurala.
 59. Fereastra pericardo-peritoneala. (17, pg 419-420,783-790,805-814)
 60. Frenorafii, frenoplicaturi si frenoplastii diafragmatice.
 61. Rezectia muschiului diafragm.
 62. Reinsertia inalta a diafragmului. (21, pg 282-286; 15, pg 28-34)
 63. Procedee chirurgicale in herniile hiatale.(24, pg 130-210)
 64. Procedee de sutura vasculara.(21, pg 208-227; 14 pg 92-104)
 65. Sutura plagilor cardiace.(22, pg 233-237)
 66. Procedee de drenaj in chirurgia toracica.(4, pg 133-165)
 67. Procedee chirurgicale in sindromul Raynaud (scalenectomia, rezectia coastei cervicale, rezectia coastei I). (14, pg 198-215)
 68. Procedee chirurgicale in emfizemul pulmonar difuz.(17, pg 1001-1036)
 69. Chirurgia toracica video-asistata in maladiile pulmonare.
 70. Chirurgia toracica video-asistata in maladiile pleurale.
 71. Chirurgia toracica video-asistata in tumorile mediastinale. (17,pg 285-298, 439-462, 579-582, 1755-1761, 2079-2092, 2243-2250)

BIBLIOGRAFIE

1.- Nicodin A. – Reconstrucţia peretelui toracic Buc. 2002;

2.- Bejan L. – Bazele anatomice ale plămânului în practica medico chirurgicală Ed.med. Buc. 1978;

3.- Bejan L., Găleşanu M.R. – Mediastinul – baze morfologice – practici medico chirurgicale – Ed. Academiei Române Buc. 19997;

4.- Coman C., Coman B.C. – Urgenţele medico chirurgicale toracice – Ed. Medicală Buc. 1989;

5.- Bejan L., Făgărăşanu D., Beja E. – Bazele morfologice ale inimii în practica medico chirurgicală – Ed. ALL 1999;

6.- Cotulba R.M. – Rupturile diafragmului.-Ed. Medicală Universitară Craiova 2001;

7.- Cotulba R.M., Ghelase F. – Chirurgie toracică – Ed. Didactică şi pedagogică 1999;

8.- Boţianu A., Boţianu P. – ARDS Sindromul de depresă respiratorie – Ed. Fundaţiei chirurgicale “Sf.Ioan” Tg. Mureş 2001;

9.- Angelescu N. (sub redacţie) – Tratat de patologie chirurgicală – Ed. Medicală Buc. 2001;

10.- Angelescu N. – Patologie chirurgicală pentru admitere în rezidenţiat – Ed. Celsius 1997;

11.- Proca E., (sub redacţie) – Tratat de patologie chirurgicală – Ed. Medicală Buc. 1991;

12.- Cărpinişan C., Stan A. – Patologia chirurgicală a toracelui – Ed. Medicală 1971;

13.- Tunea C. – Pneumotoraxul spontan – Ed. Brumar Timişoara 2001;

14.- Cândea V. (sub redacţie) – Chirurgia vasculară – Bolile arterelor – Ed. Tehnică 2001;

15.- Oancea T. – Aspecte ale chirurgiei de graniţă toraco abdominal Ed. Militară 1983;

16.- Boţianu A., Boţianu P., Ioniţă Al., – Transplantul pulmonar în “Jurnalul de chirurgie toracică” vol .IV, nr. 3

17.- Shields T.W., Cicero L., Porn R.B. – General thoracic surgery – Ed. Lippincott Williams -Wilkins – Philadelphia 2000;

18.- Coman C., Coman B.C. -Pleureziile purulente Ed. Medicală 1992;

19.- Coman C., – Tehnici de chirurgie toracică vol. I Ed. Medicală 1999;

20.- Bejan L., Zitti E. – Rezecţiile pulmonare Ed. Academiei 1978;

21.- Boţianu A., Boţianu P., Micula T. – Sutura chirurgicală Ed. Medicală universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 1999;

22.- Boţianu A. – Chistul hidatic toracic Tipografia UMF Cluj Napoca 1995;

23.- Oancea T., Curelea I., Constantinescu O., Pavelescu I., Voicu G. – Traumatismele toracelui Ed. Militară 1975;

24.- Buşu I., Buşu Gr., Dobrescu D., Nemeş R.- Heniile hiatale ale adultului Ed. Scrisul românesc – Craiova 1984,

25.- Ghiţescu T. – Tehnici de chirurgie vasculară Ed. Medicală Buc. 2002

26.- Gavriliu D. – Chirurgia esofagului – Ed. Medicală 1957.

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST
SPECIALITATEA CARDIOLOGIE

 

I. PROBA SCRISA

 1. Notiuni de epidemiologie a bolilor cardiovasculare. Metodologia studiilor populationale (2)
 2. Structura si functia inimii (2)
 3. Adaptarea aparatului CV la diverse conditii fiziologice (4)
 4. Genetica si bolile cardiovasculare (notiuni generale) (4)
 5. Insuficienta cardiaca acuta si cronica (3, 7)
 6. Reumatismul articular acut (diagnostic, profilaxie primara si secundara) (1, 4)
 7. Evaluarea functiei ventriculare (2, 4)
 8. Endocardita infectioasa si neinfectioasa (1, 4)
 9. Bolile pericardului (pericardite acute si cronice, pericardita constrictiva) (1, 4)
 10. Tumori ale inimii (1, 4)
 11. Bolile miocardului (miocardite acute, cardiomiopatiile primare si secundare) (1, 4)
 12. Valvulopatiile (mitrale, aortice, tricuspidiene, pulmonare) (1, 4, 7)
 13. Proteze valvulare (1, 4)
 14. Cardiopatiile congenitale (8)
 15. Cardiopatia ischemica. Angina stabila. Infarctul miocardic acut. Forme nedureroase (3, 4, 7)
 16. Tulburarile de ritm. Diagnostic si tratament (4, 6)
 17. Tulburarile de conducere, stimularea electrica cardiaca (pacemakere) (2, 4)
 18. Moartea subita (2, 4)
 19. Resuscitarea cardiaca (2, 4)
 20. Cord pulmonar acut si cronic (1, 4)
 21. Bolile aortei. Anevrism de aorta. Disectia de aorta (1, 4)
 22. Bolile arterelor periferice. Sindromul de ischemie acuta si cronica (1)
 23. Tulburarile functionale vasomotorii periferice (sindromul si boala Raynaud) (1)
 24. Hipertensiunea arteriala esentiala (2, 3)
 25. Hipertensiunile arteriale secundare (2)
 26. Hipertensiunea pulmonara (1)
 27. Hipotensiunea arteriala (2)
 28. Placa de aterom. Evolutie. Factori de risc (1, 4)
 29. Bolile venelor. Tromboflebitele. Sindrom post trombotic (1)
 30. Medicatia tonicardiaca si diuretica (4, 7)
 31. Notiuni de hemostaza si tromboza. Medicatia antiplachetara, anticoagulanta si fibrinolitica (4, 7)
 32. Dislipidemiile. Diagnostic si tratament (4)
 33. Inima si alte sisteme organice (sistemul endocrin, rinichiul, afectiuni hematologice, sistemul nervos) (1, 4)
 34. Reabilitarea bolnavului cardiovascular. Metode de recuperare (3)
 35. Testarea capacitatii de efort. Teste de stress (fizic si farmacologic) (2, 4)
 36. Sindroame de ischemie mezenterica (5)
 37. Cardiologia invaziva (tehnici, indicatii) (2, 4)
 38. Evaluarea riscului interventiei chirurgicale non cardiace la bolnavii cardiovasculari (4)

II. PROBA CLINICA de cardiologie

La proba clinica de specialitate, cazurile vor fi alese din tematica probei scrise.

III. PROBA CLINICA de medicina interna

 1. Pneumoniile
 2. Bronhopneumopatia cronica obstructive
 3. Supuratiile bronho-pulmonare
 4. Astmul bronsic
 5. Pneumoconiozele
 6. Sindrom de revarsat lichid pleural (pleurezia serofibrinoasa, pleurezia hemoragica)
 7. Insuficienta respiratorie acuta si cronica
 8. Sindromul mediastinal
 9. Colagenozele (lupusul eritematos diseminat, dermatomiozita, poliarterita nodoasa, sclerodermia)
 10. Glomerulonefritele acute si cornice
 11. Sindromul nefrotic
 12. Pielonefrita acuta si cronica
 13. Litiaza urinara
 14. Insuficienta renala acuta si cronica
 15. Ulcerul gastric si duodenal
 16. Pancreatita acuta si cronica
 17. Peritonitele
 18. Hepatita acuta si cronica
 19. Ciroza hepatica
 20. Colelitiaza
 21. Colecistita acuta si cronica
 22. Anemiile
 23. Policitemiile primare si secundare
 24. Leucemiile
 25. Mielomul multiplu
 26. Sindroamele hemoragipare
 27. Diabetul zaharat
 28. Poliartrita reumatoida
 29. Reumatismul cronic degenerativ
 30. Hipertiroidismul si hipotiroidismul
 31. Boala Addison, sindromul Cushing, hiperaldosteronismul
 32. Accidente vasculare cerebrale
 33. Starile comatoase

IV. PROBA PRACTICA  

 1. Electrocardiograma. Examen Holter. Potentiale tardive
 2. Examenul radiologic cord-pulmon
 3. Ecocardiografia si examenul Doppler
 4. Cateterismul cardiac
 5. Angiografia (inclusiv Coronarografia)
 6. Curbe de puls atrial sau venos
 7. Probe functionale respiratorii
 8. Scintigrafii (pulmonare, renale, hepatice)
 9. Date privind dislipidemii, enzime serice, factori de coagulare, hemograma
 10. Teste de explorare renala si a echilibrului acido-bazic
 11. Teste de explorare a functiei tiroidiene
 12. Examenul cu radionuclizi in cardiologie
 13. Teste de stress (Ecg, Eco)

Comisia de examen va selecta 5 trasee sau teste din tematica mentionata, fiecare test fiind notat cu 2 puncte.

BIBLIOGRAFIE

 1. L. Gherasim -Medicină Internă vol. 2. Bolile cardiovasculare, Ed. Medicală 1996
 2. C. Carp -Tratat de Cardiologie vol.1, Ed. Medicală Naţională 2002
 3. Colegiul Medicilor din România -Ghid de Practică Medicală vol.1 şi 2, Ed. Infomedica 1999, 2001
 4. E. Brauwald -Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine, Ed. W.B. Sounders Company 2001
 5. Harisson. Principiile Medicinei Interne – Ediţia internaţională, Ed. Teora 1998
 6. E. Apetrei, I. Stoian -Electrocardiografie, Ed. Infomedica 2002
 7. S. Georgescu, I. Arsenescu -Tratamentul raţional al bolilor cardiovasculare majore, Ed. Polirom 2001
 8. C. Ginghină, E. Apetrei, C. Macarie -Bolile congenitale cardiace – o abordare practică, Ed. Amaltea 2001
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support