Serviciul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale

Contact: telefon centrală 021/ 319.30.51 – 60, interior 769.

Personalul:
Şef Serviciu – Mr. medic Ariciu Filip, medic primar epidemiolog.

Asistent medical: Păun Daniel Ştefan- asistent principal
Subofiţer sanitar: Plt.adj. Fifială Elena Alina .

Activitatea de supraveghere şi control a infecţiilor asociate asistenţei medicale se desfasoară conform Ordinului M.S nr.1101/2016 şi face parte din obligaţiile profesionale ale personalului.
Infecţia asociată asistenţei medicale reprezintă o problemă de sănătate publică, cu importanţă deosebită în plan epidemiologic, clinic şi economic.

Obiective generale:

  • Determinarea incidenţei infecţiilor asociate asistenţei medicale pe baza definiţiilor de caz, în vederea stabilirii măsurilor specifice de prevenire a acestora;
  • Identificarea factorilor de risc pentru infecţiile asociate asistenţei medicale, pentru a reduce si elimina riscurile evitabile prin măsuri de prevenire şi control;
  • Promovarea acţiunilor de prevenire şi control – prin aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie pe secţii, a planului de recoltări de probe igienico-sanitare şi de controale pe secţii;
  • Continuarea implementării sistemului de management al calităţii – alcătuirea de instrucţiuni de lucru, prelucrarea procedurilor de lucru şi a protocoalelor.

Activitate:
Activitatea compartimentului se desfăşoară în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.