Serviciul de expertiza si activitati specifice

Comisia de expertiza medico-militara

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 756, 735, între orele, 07.30 – 15.30.

Personal:

Şef birouLt. col. medic dr. Cristinel Rusu –medic specialist Expertiza medicală a capacităţii de muncă – Preşedintele Comisiei de Expertiză Medico-Militară, medic primar medicină internă.

Activitatea de expertiză medico-militară se desfăşoară conform Ordinului M 66/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.

Comisia de expertiză medico-militară de pe lângă S.U.U.M.C. Bucureşti (biroul de expertiză medico-militară fiind expresia statului de organizare al acesteia) funcţionează în baza referinţelor următoarelor acte normative:

 • Ordinul M 66/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară;
 • HG 56/15.02.2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntar, poliţiştii şi funcţionarii cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
 • Ordinul M 8/04.02.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent;
 • Ordinul M55/2014 pentru aprobarea baremelor medicale  privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor in unitatile/institutiile de invatamant militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/ gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/incadrati în rândul cadrelor militare în activitate;
 • Ordinul M.Ap.N nr. M 110/15.10.2009 – asistenţa M.Ap.N pe timp de pace;
 • Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea M.Ap.N;
 • Legea pensiilor (nr. 263/2010 cu normele de aplicare HG nr. 25772011) ce conţine măsurile privind pensile acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • Legea 223/24 iulie 2015 – privind pensiile militare de stat;
 • Dispoziţia Şefului Direcţiei Medicale nr. A 2377/10.03.2011 pentru aprobarea ordinului M 113/14.11.2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului M.Ap.N.;
 • Ordinul M 39/2009 (normele de aplicare a legii 82/2006) privind recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor M.Ap.N;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Cabinetul de medicina a muncii

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 751.

Activitatea de medicina muncii se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Apărării nr. M113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării.

Prin cabinetul de medicina muncii se asigură supravegherea stării de sănătate a personalului din SUUMC şi unităţile militare arondate, prin examinări medicale la angajare, de adaptare, periodice, la reluarea activităţii, în conformitate cu prevederile HG 355/2007. Cu ocazia oricărei examinari medicale se stabileşte aptitudinea în muncă, prin completarea fişei de aptitudine.

Scopul activităţii de supraveghere a stării de sănătate îl reprezintă prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.

În acest sens, medicul de medicina muncii precizează diagnosticul de boală profesională, conform prevederilor art. 112 al. (2) din Ordinul Ministrului Apărării M219/2007 pentru aprobarea “SSM 1 – Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”, consiliază la solicitare, comandantul/şeful unităţii militare şi reprezentanţii angajaţilor în probleme de promovare a sănătaţii în muncă şi de îmbunătăţire a mediului de muncă, face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii.