Secţia Statistică medicală şi relaţii cu publicul

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 227 sau 021/ 319.30.62.

Șef Sectie: Col. dr. Mititelu Sorin-Cornel, medic specialist sănătate publică şi management, medic specialist medicină de familie, competenţă ecografie generală, competenţă in conducerea serviciilor medicale sau sociale

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” dispune de un Sistem informatic integrat de management al spitalului care permite informatizarea activităţilor din domeniul mişcării bolnavilor, farmacie, laborator, imagistică, ambulator, urgenţă, decont de cheltuieli, achiziţii şi contracte, contabilitate primară şi sintetică, care a permis raportarea datelor către CASAOPSNAJ şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest sistem este continuu şi în timp oportun actualizat şi completat, în funcţie de solicitările făcute de către fiecare secţie din spital.

În anul 2013, la nivelul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” au fost înregistrate un număr de 5304 solicitări şi cereri, din care peste 90% au fost soluţionate, restul de 10% fiind în curs de soluţionare.

Relaţii cu publicul (cereri, reclamatii, sesizări pacienţi) – e-mail: rel_pub@scumc.ro