Seviciul Evaluare şi statistică medicală

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 227 sau 021/ 319.30.62.

Șef Sectie: Col. dr. Mititelu Sorin-Cornel, medic specialist sănătate publică şi management, medic specialist medicină de familie, competenţă ecografie generală, competenţă în conducerea serviciilor medicale sau sociale

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” dispune de un sistem informatic integrat de management al spitalului care prin informatizarea activităţilor din domeniul mişcării bolnavilor, farmacie, laborator, imagistică, ambulator, urgenţă, decont de cheltuieli, achiziţii şi contracte, contabilitate primară şi sintetică, permite raportarea datelor către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Principalele activităţi ce se desfaşoară în cadrul serviciului de evaluare şi statistică medicală sunt: întocmirea dărilor de seamă, a rapoartelor centralizatoare, a situaţiilor statistice, calcularea indicatorilor specifici prin care se analizează activitatea spitalului, gestionarea foilor de observaţie clinică generală şi de zi după externarea pacienţilor. Prin biroul de relaţii cu publicul din cadrul structurii sunt gestionate solicitările venite din partea pacienţilor, respectiv diverse instituţii publice.

Relaţii cu publicul (cereri, eliberare duplicate documente medicale, sesizări pacienţi) – e-mail: rel_pub@scumc.ro

Solicitările se pot depune la registratura spitalului, prin fax sau e-mail.

Pentru cereri, eliberare duplicate ale documentelor medicale precum şi sesizări ale pacienţilor – Serviciul Evaluare si Statistică medicală (SESM):
Şef S.E.S.M.: colonel medic dr. Sorin-Cornel MITITELU
Tel: 021 319 30 52 – 60/ int. 537 şi 227 sau 021 319 30 62
e-mail: rel_pub@scumc.ro