Alte specialităţi

Componentele domeniului de responsabilitate al SUUMC sunt următoarele: asistenţa medicală curativă şi de recuperare medicală; expertiza medico-militară; asigurarea asistenţei farmaceutice şi logisticii medicale proprii şi pentru unităţile militare arondate teritorial; pregătirea operativă pentru luptă şi de specialitate; managementul resurselor umane şi mobilizare; cercetare ştiinţifică medicală; bază clinică pentru învăţământul universitar; organizator de manifestări ştiinţifice medicale naţionale şi internaţionale; activitate economico-financiară şi logistică proprie, precum şi statistică şi informatică medicală.