Conferința Anuală a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din acest an este dedicată împlinirii a 188 de ani de la semnarea certificatului de naștere al acestei profesii, din care ultimii 130 de ani de excelență medicală prin funcționare neîntreruptă în actuala locație, inaugurată la  data de 25 septembrie 1889.

Dacă actul de naștere al spitalului este 13 septembrie 1831, prin decretul semnat de către Spătarul Alexandru Ghica, dezvoltarea ulterioară a cestuia, în special după ce Carol Davila a fost numit comandant, a determinat necesitatea identificării unei locații strategice, situată în imediata apropiere a Gării de Nord, pentru construcția unui spital modern, în accepțiunea acelei vremii.

Astfel, decretul domnesc al regelui Carol 1 consfințește actuala amplasare și necesitatea construcției, care a durat din 1883, până în anul 1889.  

Spitalul Militar Central este o instituție cu rădăcini profunde în evoluția societății românești, structura lui evoluând odată cu nevoile de sănătate ale populației, cu cerințele evoluției mediului de securitate ale acelor timpuri, un exemplu în acest sens fiind numărul de divizii medicale, respectiv de specialități, precum și dinamica de personal și gradul de specializare al acestora. Astfel, am început cu trei specialități medico-militare pentru ca la momentul dării in folosință, să se decidă dezvoltarea competențelor medicale, conform patologiilor, acestea fiind împărțite pe opt pavilioane, poziționate în jurul unui parc central, clădiri care găzduiau secțiile medicală 1 și 2, chirurgie, venerice, divizia mixtă și farmacia, departamente care găzduiau un număr de 324 de paturi.

Ar mai fi ceva de remarcat, respectiv faptul că, la acea dată, Spitalul Militar Central era singura instituție care beneficia de iluminat electric și de o spălatorie pe bază de aburi.

Spitalul, prin activitatea remarcabilă a medicilor săi și a întregului corp medical, prin creșterea importanței misiunilor ce îi reveneau în asigurarea stării de sănătate a trupelor, continuă să se dezvolte permanent.

Astfel, contrar vicisitudinilor și a greutăților la care a fost supus pe perioada Primului Război Mondial, atât în ceea ce privește dislocarea, bombardarea sediului, pierderea de vieți, Spitalului Militar din Bucureşti găsește puterea de a renaște din propria cenușă, găsind resursele și oamenii care au demarat proiectele și procedurile pentru reparaţiile costisitoare, dotări şi redotări cu aparatură medicală a secţiilor din spital, toate acestea realizându-se din fondurile destinate armatei.

În vara anului 1919, Spitalul Militar Central şi-a reluat activitatea în bune condiţiuni, reuşind să dispună, pe atunci, de un număr de 700 de paturi şi să asigure asistenţa medicală la un nivel înalt, în principal, militarilor şi civililor care lucrau în armată.

Aș vrea să punctez, în mod deosebit faptul că, în anul 1915 se adaugă, tot prin decret domnesc – o alta suprafată de teren, identificată pentru asigurarea nevoilor strategice ale medicinei operaționale de urgență în caz de război și se construiesc pavilioane noi. Evoluția arhitecturii puteți să o vedeți în acest slide, corelat cu dinamica frământărilor istorice parcurse de România și de interesele geostrategice ale acelor perioade.

  • Pav B Regina Ileana, în anul 1929, pav B2- anul 1955, pav Z și pav V – anul 1979, pav H5 – 1984, – 1979, pav H3 – 1989 și pav B1 – 2007.

În dezvoltarea lui, spitalul trece prin numeroase etape, ajungând la ceea ce este în prezent – spital regional, categoria Ia, universitar, cu 1250 paturi, cu o structură medicală complexă, a cărui importanță la nivel național este consfințită în cadrul a 2 legi – Legea 80, cadru legislativ care poziționează unitatea în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale și legea 38/ 2018, care atribuie spitalului misiunea de acordare a asistenței medicale primilor 4 demnitari ai țării dar și a înalților reprezentanți ai partenerilor strategici, aflați în misiune pe teritoriul României.

Misiunea noastră constă în acordarea de:

  • Servicii medicale spitaliceşti (acuţi şi cronici)
  • Servicii medicale oferite în AMBULATORIUL INTEGRAT pentru specialităţile clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară
  • Asistenței medicale prin intermediul programelor naţionale de sănătate
  • Asistenţă medicală de urgenţă
  • Asistenţă medicală, conform hotărârilor CSAT şi în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2018

 

Obiectivele specifice activităţii sunt: Servicii de recuperare, asistenţă medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii; Servicii medicale profilactice, precum şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului, la plecarea şi sosirea din misiuni externe; Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă; Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.

 

Activitatea spitalului este centrată pe asigurarea unui act medical de calitate, reflectată în :

  1. Numărul internărilor continue, de zi și consultații medicale în ambulatoriu- slide
  • Numărul pacienţilor externaţi spitalizare continuă a crescut cu 8,22 %
  • Numărul pacienţilor externaţi spitalizare de zi a crescut cu 8,73 %
  1. Evoluția icm-slide – +8,72% număr de pacienți; Creştere+1,02% complexitatea serviciilor oferite (ICM)

Aceste realizări nu pot fi atinse fară o dotare corespunzătoare- , investiția în aparatură medicală fiind o preocupare a conducerii MapN, dar mai ales fără o resursă umană de calitate, pregătită la cel mai înalt nivel.

O prioritate a mandatului meu îl reprezintă investiția în oameni, încercându-se atât limitarea ieșirilor din sistem, în mod special a personalului înalt calificat, pentru care pe piața forței de muncă există o concurență acerbă, fie că vorbim despre instituțiile de stat, fie că vorbim despre sistemul privat și de ce nu de piața externă, cât și atragerea, menținerea, dezvoltarea și motivarea tuturor categoriilor de personal.

Puteţi observa pe slide, eforturile concentrate, realizate în acest sens, materializate în creşterea continuă a gradului de încadrare cu personal. Deşi, numai în acest an, am înregistrat o pierdere de 111 persoane, am reuşit să compensăm prin atragerea unui număr de 190 de cadre, toate acestea având loc după cum bine ştiţi, în condiţiile unei volatilităţi a pieţei muncii pe segmentul medical.

Stategia noastră de personal a urmărit și urmărește implementarea unor standarde de calitate și eficiență în acest domeniu, din care aș accentua doar câteva și anume: parteneriatul instituţional a permis introducerea în curicula şi oferta educaţională a IMM a unor specialităţi deficitare, conform nevoilor spitalelor militare şi a policinicilor de profil; prinderea în Planul de cooperare internațională a MApN a domeniului medico-militar, care s-a transpus prin încheierea de protocoale de colaborare cu cele mai vizibile și recunoscute spitale militare, respectiv din SUA, Franța, Israel, Germania, Spania și Belgia; dezvoltarea profesională continuă a întregului personal medical (medici şi asistenţi medicali) prin participarea activă în cadrul proiectelor din fonduri europene.

Prezentarea Spitalului Militar Central, la ceas de bilanț, nu este completă dacă nu înțelegem care este de fapt principala valoare a acestuia, transmisă de-a lungul timpului – calitatea specială a profesioniștilor care și-au desfășurat sau își desfășoară aici activitatea, cu pasiune. Da, aceasta trăsătură este ceea ce ne unește și dă valoare şi consistenţă medicinei din Spitalul Militar Central – pasiunea pe care o punem în tratarea pacienților, pasiunea cu care dialogăm şi colaborăm pentru a da sens interdisciplinarității în rezolvarea cazurilor complexe, pasiunea cu care ne instruim și ne racordăm la tot ce este nou, cu care transmitem generațiilor tinere moștenirea predecesorilor noștri, filtrată prin experiența personală. Și tot pasiune pentru profesie și pentru spitalul militar central este atunci când profesioniști de renume, medicii acestui spital nu aleg calea ușoară și comodă a unui mediu privat, tentant, ci preferă să facă parte din echipe ce participă la intervenții chirurgicale care pot dura chiar și 18 ore!

Dacă ar fi să rezum într-o singură idee, aș putea spune că astăzi Spitalul Militar Central este o forță. O instituție remarcabilă, de referință, a cărei relevanță este dată în primul rând de resursa umană.

Spitalul Militar este în fiecare dintre noi. O să îl parafrazez pe regele Mihai care spunea că România de astăzi nu este o moştenire de la părinţii noştri, ci este o ţară luată cu împrumut de la copii noştri şi aş putea extrapola spunând că am împrumutat tradiţia, simbolurile şi profesionalismul Spitalului Militar Central de la cei care acum învaţă cuvântul mamă.

Iată de ce, în desfășurarea celei de-a 9 a ediţii a Conferinţei Anuale a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” ne propunem să organizăm un eveniment de excepţie, capabil să ilustreze, într-o manieră definitorie, standardele actuale de performanţă ale colectivului nostru, dar şi obiectivele pe care dorim să le îndeplinim, pe termen scurt şi mediu.

Conform tradiţiei, ceremonia de deschidere este marcată de acordarea, anuală, a Premiului de Excelenţă în Medicina Militară, precum şi a premiului Carol Davila pentru întreaga activitate, moment dedicat, cu dragoste şi respect, tuturor celor care ne-au fost mentori, oameni care au modelat destine, au salvat vieţi şi au inovat în domeniul lor de excelenţă.

Tuturor participanților la conferință le mulţumesc că au acceptat invitaţia noastră de a crea, împreună, un nou moment de referinţă pentru medicina militară românească și le urez succes la acest maraton ştiinţific.

În mod special, mulțumesc conducerii Ministerului Apărării Naţionale pentru susţinerea proiectelor derulate de medicina militară şi, în mod special, de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

Tuturor colegilor mei din Spitalul Militar le urez un singer La mulți ani!

La mulți ani medicinei militare românești

Înainte de a declara deschise lucrările celei de-a IX- a ediţie a Conferinţei Anuale a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” aş vrea să vă adresez rugămintea ca, împreună, să aducem un pios omagiu tuturor celor care ne-au părăsit fizic, oameni dragi care au plecat din spital, chiar dintre noi, către cer, colegi şi prieteni, tineri sau mai puţin tineri, oameni care prin devotamentul şi caracterul lor desăvârşit ne-au lăsat un imens gol în suflet, pe care timpul nu-l va şterge niciodată! Durerea noastră este cu atât mai adâncă cu cât realizăm, prin fiecare pierdere suferită că deși sensul profesiei noastre este să salvăm vieţi, rămânem, uneori, la fel de neputicioşi şi de slabi în faţa morţii, ca oricare necunoscător în ale medicinei. 

Video realizat de col. Oana Ciobanu si Daniel Iancu

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support