ANUNŢ 
Privind organizarea concursurilor de încadrare, prin chemare/ rechemare în activitate, a următoarelor posturi militare, cu normă întreagă, din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti:

– medic specialist confirmat în specialitatea neurochirurgie, în Cabinetul neurochirurgie din Ambulatoriul integrat;
– medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în Cabinetul gastroenterologie din Ambulatoriul integrat.
– FUNCŢII DE OFIŢER –

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 cu modificările şi completările ulterioare:

 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurochirurgie, în Cabinetul neurochirurgie din Ambulatoriul integrat – funcţie de ofiţer, gradul locotenent-colonel;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie, în Cabinetul gastroenterologie din Ambulatoriul integrat – funcţie de ofiţer, gradul locotenent-colonel.

Persoanele care vor fi declarate „admis” în urma desfăşurării concursurilor pentru posturile vacante sus menţionate vor fi chemate/ rechemate în activitate ca ofiţer, cu gradul maxim de LOCOTENENT – COLONEL şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.30 /2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Condiţiile generale şi specifice pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, sunt prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/ 2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/ rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.421/03.06.2016.
 2. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 din Anexa 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 /2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) cererea de înscriere la selecţie, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie – document tipizat*;
b) copia certificatului de naştere;
c) copia cărţii de identitate în termen de valabilitate;
d) fişa de examinare medicală – document tipizat*;
e) fişa cu principalele date de stare civilă – document tipizat*;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) diploma de medic, în copie**;
h) certificatul/adeverinţa de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului, în copie**;
i) certificatul de membru al organizaţiei profesionale, avizat pe anul în curs, în copie**;
j) poliţa de asigurare malpraxis, în copie**;
k) dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;
l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;
m) formular de bază-date personale – document tipizat*;
n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015;
o) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. f), k) şi l) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

         * Documentele tipizate se asigură candidaţilor prin grija spitalului, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal, cu excepţia fişei de examinare medicală.

         ** Documentele se prezintă şi în original şi se restituie după certificarea copiilor.

Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu şină.

 1. Tematica de concurs se poate accesa pe site-ul www.ms.ro, pe site-ul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti (www.scumc.ro) şi la avizierul unităţii.
 2. Procedura de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) înscrierea candidaţilor;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie;
c) preselecţia;
d) concursul/examenul;
e) efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate.

Preselecţia constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii de aptitudini:

a) evaluare psihologică;
b) evaluarea nivelului pregătirii fizice;
c) examinare medicală.

Probele de aptitudini se desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost declaraţi “admis” la proba anterioară. La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi “admis” în urma verificării dosarelor de înscriere.

Evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija Centrului de investigaţii socio-comportamentale, cu aprobarea şefului Direcţiei generale management resurse umane.

Evaluarea nivelului pregătirii fizice se desfăşoară prin grija structurii de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Baremele de promovare privind evaluarea psihologică şi nivelul pregătirii fizice, locul şi perioada desfăşurării lor se vor comunica ulterior.

Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/ instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, iar costurile acesteia se suportă de către fiecare candidat.

Înscrierile la selecţie se fac la sediul Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1 Bucureşti, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în „Viaţa medicală”, iar preselecţia şi concursul se vor organiza şi desfăşura în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în această publicaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul personal militar, Pavilion Comandament, etaj.1 camera 12, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 506.

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST SPECIALITATEA GASTROENTEROLOGIE 

I. PROBA SCRISA

1. Refluxul gastroesofagian. Esofagita de reflux. (1 pg. 238-267, 6)
2. Acalazia. Patologia esofagiana functionala.(1 pg. 218-227, 6)
3. Neoplasmul esofagului.(1 pg. 303-322, 6)
4. Sindroame dispeptice functionale.(1 pg. 71-92, 6)
5. Gastritele cronice. (2 pg. 72-80, 6)
6. Ulcerul gastroduodenal.(2 pg. 81-128, 122, 6)
7. Tumorile benigne ale stomacului.(3, vol I, pg. 359-362, 6)
8. Cancerul gastric.(2 pg. 123-140, 6)
9. Suferintele gastrice postoperatorii.(2 pg. 118-121, 6)
10. Digestia si absorbtia intestinala.(1 pg. 551-570, 6)
11. Diareele cronice.(2 pg. 167-176, 6)
12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica.(4 pg. 134-140, 6)
13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica. (4 pg. 159-176, 6)
14. Sindromul de malabsorbtie.(2 pg. 177-203, 6)
15. Colonul iritabil. Constipatia cronica.(5 pg. 545-567, 627-639, 6)
16. Polipii colonici.(1 pg. 111-124, 6)
17. Cancerul de colon.(1 pg. 139-171, 6)
18. Diverticuloza intestinala.(2 pg. 256-270, 6)
19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo- si endocrine. (5, pg.1041-1045, 6)
20. Pancreatite acute.(5, pg. 1013-1041, 6)
21. Pancreatitele cronice.(5, 1041-1060, 6)
22. Cancerul pancreatic.(5, pg. 1073-1090, 6)
23. Colecistitele si angiocolitele acute.(5, 1119-1135, 6)
24. Litiaza biliara.(5, pg 1091-1118, 6)
25. Tumorile cailor biliare.(3, vol II pg. 630-642, 6)
26. Suferintele post-colecistectomie.(3, vol II, pg. 656-665, 6)
27. Sindromul de hipertensiune portala.(5, pg. 663-680, 6 )
28. Encefalopatia hepatica.(5, 681-714, 6)
29. Hepatitele acute virale si medicamentoase.(5, pg. 725-764, 831-847, 6)
30. Hepatitele cronice.(5, pg 765-830, 6)
31. Cirozele ficatului si complicatiile sale.(5, pg 904-964, 6)
32. Ciroza biliara primitiva. (5, 952-955, 6)
33. Colangita sclerozanta primitiva. Hemocromatoza. Boala Wilson. (5, pg 1136-1140, 959-964, 6)
34. Patologia hepatica alcool-indusa.(5, pg 848-886, 6)
35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice.(5, pg 971-975, 1001-1006, 6)
36. Cancerul hepatic.(5, pg 978-1001, 6)
37. Peritonitele acute si cronice.(1, pg. 414-434, 6)
38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare.(4, pg. 86-103, 6)

II. PROBA CLINICA de gastroenterologie
Pentru proba clinica de specialitate se vor alege bolnavi cu afectiuni din tematica probei scrise.

III. PROBA CLINICA de medicina interna

 1. Bronhopatiile obstructive (bronsite cronice, astmul bronsic, bronsiectazia, emfizemul obstructiv).
 2. Cordul pulmonar cronic.
 3. Pleureziile.
 4. Pneumoniile.
 5. Cancerul bronsic.
 6. Cardiopatia ischemica.
 7. Hipertensiunile arteriale.
 8. Insuficienta cardiaca.
 9. Sindromul mediastinal.
 10. Glomerulonefritele acute si cronice.
 11. Pielonefritele acute si cronice.
 12. Diabetul zaharat.
 13. Obezitatea.
 14. Hemopatiile maligne.
 15. Anemii hemolitice.
 16. Anemiile megaloblastice.
 17. Anemia feripriva.
 18. Sindroamele hemoragipare.
 19. Arteriopatiile obstructive periferice.
 20. Poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoietica.
 21. Colagenozele.

IVPROBA PRACTICA

 1. Explorarea esofagului: pH-metrie, manometrie, timpul de tranzit si eliminarea.
 2. Examenul coprologic.
 3. Examenul coproparazitologic (efectuare, interpretare).
 4. Examenul radiologic al tubului digestiv: executare, interpretarea radiografiilor.
 5. Ecografia tubului digestiv.
 6. Colangiopancreatografia endoscopica retrograda.
 7. Interpretarea unei scintigrafii hepatice.
 8. Interpretarea unei angiografii mezenterice superioare, inferioare si de trunchi celiac.
 9. Interpretarea unei electroforeze si imunoelectroforezei proteinelor plasmatice.
 10. Explorarea biochimica a ficatului (metode, tehnici, interpretarea rezultatelor).
 11. Interpretarea unui buletin cu markerii virali ai hepatitelor acute si cronice.
 12. Ecografia ficatului, pancreasului, colecistului si cailor biliare.
 13. Endoscopia digestiva superioara si inferioara: tehnici de examinare, interpretarea imaginilor endoscopice.
 14. Interpretarea rezultatelor histopatologice ale fragmentelor bioptice esofagiene, gastrice, duodenale, jejunale, colonice.
 15. Interpretarea rezultatelor histopatologice ale biopsiei hepatice in hepatitele cronice si ciroze.
 16. Interpretarea rezultatelor CT hepatice, pancreatice, retroperitoneale.

BIBLIOGRAFIE

1. M. Grigorescu – Tratat de Gastroenterologie, Ed Medicală Naţională, 2001
2. R. Voiosu – Gastroenterologie Clinică, Ed. Universitară C. Davila, 1999
3. M. Grigorescu, O. Pascu -Tratat de Gastroenterologie Clinică, vol I, Ed. Tehnică, 1996
4. C. Gheorghe, L. Gheorghe – Vademecum în Gastroenterologie, Ed. Nemira 2002
5. L. Gherasim – Medicina Internă, Vol III, Ed. Medicală, 1999
6. Harrison’s – Principiile de Medicină Internă – cap. Boli digestive – Ed. XIV (în limba română), Ed. Teora, 2001

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST SPECIALITATEA NEUROCHIRURGIE

I.  PROBA SCRISA

 1. Semiologia neurochirurgicala (1,3,5,6,7,8)
 2. Semilologia neuroradiologica craniocerebrala si vertebromedulara (1,3,5,6,7,8)
 3. Glioamele intracraniene (1,3,5,6,7,8)
 4. Meningioame intracraniene (1,3,5,6,7,8)
 5. Metastaze intracraniene (1,3,5,6,7,8)
 6. Tumorile regiunii pineale (1,3,5,6,7,8)
 7. Tumorile regiunii selare si paraselare. Craniofaringioame (1,3,5,6,7,8)
 8. Tumorile bazei craniului (1,3,5,6,7,8)
 9. Tumori intraventriculare (1,3,5,6,7,8)
 10. Tumorile fosei craniene posterioare (1,3,5,6,7,8)
 11. Tumorile disembrioplazice (1,3,5,6,7,8)
 12. Tumorile jonctiunii craniospinale (1,3,5,6,7,8)
 13. Tumorile cerebrale la copil (1,2,3,5,6,7)
 14. Tratamentul multimodal al tumorilor cerebrale (1,3,4,5,6,7,8)
 15. Tumorile vertebrale si intrarahidiene extradurale (1,3,5,6,7,8)
 16. Tumorile extramedulare intradurale (1,3,5,6,7,8)
 17. Tumorile intramedulare (1,3,5,6,7,8)
 18. Traumatismele craniocerebrale (1,3,5,6,7,8)
 19. Traumatismele vertebromedulare (1,3,5,6,7,8)
 20. Bolile cerebrovasculare ocluzive (1,3,5,6,7,8)
 21. Anevrismele intracraniene (1,3,5,6,7,8)
 22. Malformatiile vasculare cerebrale si fistulele arteriovenoase (1,3,5,6,7,8)
 23. Hematomul intracerebral spontan (1,3,5,6,7,8)
 24. Hernia de disc cervicala, toracala si lombara (1,3,5,6,7,8)
 25. Stenoza canalului lombar (1,3,5,6,7,8)
 26. Spondilolisptezisul si spondiloza (1,3,5,6,7,8)
 27. Malformatiile cerebrale congenitale (1,2,3,5,6,7,8)
 28. Malformatii ale jonctiunii craniospinale (1,2,3,5,6,7,8)
 29. Craniostenozele (1,2,3,5,6,7,8)
 30. Meningomielocelul si meningoencefalocelul (1,2,3,5,6,7,8)
 31. Hidrocefalia sugarului si copilului mic (1,2,3,5,6,7,8)
 32. Hidrocefalia adultului (1,3,5,6,7,8)
 33. Patologia nervilor periferici (1,3,5,6,7,8)
 34. Nevralgia trigeminal (1,3,5,6,7,8)
 35. Chirurgia dischineziilor (1,3,5,6,7,8)
 36. Chirurgia epilepsiei (1,3,5,6,7,8)
 37. Patologia infectioasa neurochirurgicala (1,3,5,6,7,8)
 38. Parazitozele cerebrale (1,3,5,6,7,8)

II. PROBA CLINICA

Cazurile clinice vor fi alese din tematica pentru proba scrisa de specialitate.

III. PROBA PRACTICA (1,5,6,7,8) 

 1. Voletul frontal unilateral.
 2. Voletul frontal bilateral.
 3. Abordul subfrontal intracranian al orbitei.
 4. Voletul pterional.
 5. Voletul temporal pentru rezectia de pol temporal.
 6. Voletul occipital pentru rezectia meningiomului de 1/3 posterioara a coasei creerului.
 7. Voletul parietal.
 8. Craniectomia suboccipitala mediana.
 9. Craniectomia suboccipitala retromastoidiana.
 10. Abordul anterior al coloanei cervicale pentru ablatia herniei de disc C5.
 11. Abordul posterior al coloanei cervicale pentru fixare interlaminara.
 12. Abordul posterior al coloanei toracale pentru fixare transpediculara.
 13. Abordul postero-lateral al coloanei toracale cu costotransversectomie pentru ablatia herniei de disc D7.
 14. Fenestrarea interlaminara pentru ablatia herniei de disc L4.
 15. Drenajul ventriculo-peritoneal.
 16. Drenajul ventriculo-atrial.
 17. Descoperirea nervului median.
 18. Descoperirea nervului ulnar.
 19. Descoperirea nervului sciatic.
 20. Descoperirea plexului brahial in axila.

BIBLIOGRAFIE

 1. M.L.J. Apuzzo – Brain Surgery, Churchill Livingstone, 1993
 2. E.P. Ciofu, C. Ciofu (sub red.) – Pediatria, Ed. Med., 2001 – A.V. Ciurea (cap. 17)
 3. Al. Constantinovici, A.V. Ciurea – Ghid practic de neurochirurgie, Ed. Med., 1998
 4. L. Dănăilă – Tratamentul tumorilor cerebrale, Ed. Acad. Rom., 1993
 5. M.S. Greenberg – Handbook of Neurosurgery, 3rd ed., Greenberg Graphics Inc., 1994
 6. H.H. Schmidek, W.H. Sweet – Operative Neurosurgical Techniques, 3rd ed., W.B. Saunders Company, 1995
 7. J.R. Youmans – Neurological Surgery, 4th ed., W.B. Saunders Company, 1995
 8. R.H. Wilkins, S.S. Rengachary – Neurosurgery, 2nd ed., McGraw Hill, 1996
 9. Journal of Neurosurgery – revista
 10. Romanian Neurosurgery – revista
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support